Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė

Silva Paulikienė

Savivaldybės gydytoja

Dalė Briedienė

Kalbos tvarkytoja

Aldona Špečkauskienė

Vyriausioji specialistė

Lina Maslauskienė

Vyriausiasis specialistas

Aloyzas Vaičiulis

Vyriausioji specialistė

Edita Guzenkienė
Tel.: (8 449) 45341
El. p.: edita.guzenkiene@silale.lt