Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė

Silva Paulikienė

Savivaldybės gydytoja

Dalė Briedienė

Kalbos tvarkytoja

Aldona Špečkauskienė

Vyriausioji specialistė

Lina Maslauskienė

Vyriausiasis specialistas

Mindaugas Mikutavičius

Vyriausioji inžinierė
Aida Budrikienė
Tel.: (8 449) 45341
El. p.: aida.budrikiene@silale.lt