Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė

Silva Paulikienė

Savivaldybės gydytoja

Ineta Butvidienė

Kalbos tvarkytoja

Aldona Špečkauskienė

Vyriausioji inžinierė
Aida Budrikienė
Tel.: (8 449) 45341
El. p.: aida.budrikiene@silale.lt
215 kab.