Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė

Silva Paulikienė

Savivaldybės gydytoja

Ineta Butvidienė

Kalbos tvarkytoja

Aldona Špečkauskienė

Vyriausioji inžinierė
Aida Budrikienė
Tel.: (0 449) 45341
El. p.: aida.budrikiene@silale.lt
103 kab.

Asmenų su negalia reikalų koordinatorius
Gintarė Bučinskienė
Tel.: (0 449)             , +370 679 19769
El. p.: gintare.bucinskiene@silale.lt
101 kab.