Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. DĮV-869 „Dėl atrinktų Šilalės rajono Pajūrio seniūnijos projektų finansavimo ir lėšų skyrimo projektams įgyvendinti 2021 metais“ pakeitimo”