Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. DTĮ-69 Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros darbų ir paslaugų pirkimo komisijos sudarymo“ pakeitimo