Dėl pritarimo Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos 2022–2024 metų strateginiam planui