Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti

Numeris: DĮV-1113

Dokumentai: 2014-08-21 DĮV-1113.doc