Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8730/0002:439), esančio Šilalės r. sav., Šolių k, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Numeris: DĮV-86

Dokumentai: DĮV-86.doc