Dėl Šilalės kaimiškosios seniūnijos kūriko pareigybės aprašymo patvirtinimo”