Dėl Laukuvos seniūnijos ūkvedžio pareigybės aprašymo patvirtinimo