Dėl 0,6985 ha žemės sklypo (kadastro nr. 8760/0006:20), esančio Šilalės mieste, Tauragės g. 1, dalijimo ir atidalyto žemės sklypo naudojimo būdo ir pobūdžio pakeitimo detaliojo plano, patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008-09-25 sprendimu Nr. T1-353 „Dėl žemės sklypo, esančio Šilalės mieste, Tauragės g. 1, detaliojo plano patvirtinimo“, keitimo detaliojo plano patvirtinimo