Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. DĮV–1210 „Dėl rajono mokyklų mokinių pavėžėjimo mokykliniais autobusais maršrutų 2013/2014 mokslo metais tvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo