Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo teikėjų ir jų programų atitikties reikalavimams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo