Dėl socialinių paslaugų poreikio nustatymo socialinės rizikos vaikui ar likusiam be tėvų globos vaikui ir jų šeimoms

Numeris: DĮV-1502

Dokumentai: 2015-11-09 Nr.DĮV-1502.doc