Dėl 2012 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. DĮV-732 „Dėl komisijos medžioklės plotų vienetams sudaryti ir jų riboms pakeisti sudarymo“ pakeitimo