Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. DĮV-1169 ,,Dėl atstovavimo savivaldybei uždarosiose akcinėse bendrovėse taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo