Dėl Šilalės rajono administracijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. DĮV – 1184 ,,Dėl rajono mokyklų mokinių pavėžėjimo mokykliniais autobusais maršrutų 2012/2013 mokslo metais tvirtinimo“ pakeitimo”