Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. DĮV-784 ,, Dėl socialinių paslaugų įstaigų sąrašo ir paslaugų teikimo teritorijų tvirtinimo“ pakeitimo (Neteko galios DĮV-156 1.2 papunktis)