ILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ 2010 M. BALANDŽIO 6 D. ATESTACIJOS KOMISIJOS POSĖDŽIO NUTARIMO TVIRTINIMO