Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. DĮV-605 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros darbų ir paslaugų pirkimo komisijos sudarymo“ pakeitimo