Dėl administracijos direktoriaus 2011 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. DĮV-1232 „Dėl tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo bei jo pateikimo terminų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo