Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti

Numeris: DĮV-1573

Dokumentai: 2013-11-22 DĮV-1573.doc