Dėl lėšų paskirstymo 2018 m. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams finansuoti