Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo švietimo teikėjams tvarkos aprašo patvirtinimo