Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. DĮV-500 „Dėl komisijos sudarymo“ pakeitimo