Dėl asmenų, atsakingų už Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimą 2024 metais Šilalės rajono savivaldybėje, paskyrimo