ILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL BŪSTO PRITAIKYMO ŽMONĖMS SU NEGALIA KOMISIJOS SUDARYMO

Numeris: DĮV-238

Dokumentai: 2010-03-02_DIV-238.doc