Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. DĮV-1591 ,,Dėl socialinių paslaugų poreikio asmeniui (šeimai) nustatymo ir skyrimo“ pakeitimo