Dėl administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. DĮV–935 „Dėl Žadeikių seniūnijos socialinės paramos teikimo komisijos tvirtinimo“ pakeitimo