Dėl Šilalės rajono administracijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. DĮV – 1003 ,,Dėl rajono mokyklų mokinių pavėžėjimo mokykliniais autobusais maršrutų 2011/2012 mokslo metais tvirtinimo“ pakeitimo