DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IR LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA TABAKO GAMINIAIS GALIOJIMO PANAIKINIMO