Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. DĮV-353 „Dėl gyventojų pastatų, nukentėjusių nuo gaisro ar kitų avarijų, žalos apskaičiavimo metodikos patvirtinimo ir žalos apskaičiavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo