Dėl lėšų paskirstymo 2016 m. neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams finansuoti