Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. DĮV-259 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo švietimo teikėjams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo