ilalės rajono savivaldybės administracijOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ŽELDINIŲ TVARKYMO KOMISIJOS SUDARYMO IR ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDINIŲ TVARKYMO KOMISIJOS NUOSTATŲ