Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. DĮV-293 ,,Dėl teisės ir viešosios tvarkos skyriaus sanitarijos inspektoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo