Dėl etninės kultūros plėtros programos atrankos paraiškos ir lėšų naudojimo sutarties formų tvirtinimo