Dėl administracijos direktoriaus 2012 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. DĮV-100 „Dėl Šilalės kaimiškosios seniūnijos socialinės paramos teikimo komisijos tvirtinimo“ pakeitimo