Dėl asignavimų nustatymo nepatvirtinus 2022 metų savivaldybės biudžeto