Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. DĮV-1169 patvirtintų atstovavimo savivaldybei uždarosiose akcinėse bendrovėse taisyklių 4 ir 17 punktų pakeitimo