Dėl administracijos direktoriaus 2012 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. DĮV-38 „Dėl Pajūrio seniūnijos socialinės paramos teikimo komisijos tvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo