Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. DĮV-27 „Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti“ papildymo