Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. DĮV-72 ,,Dėl teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo