ĮSAKYMAS DĖL PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMO ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TAISYKLIŲ BEI ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS DARBUOTOJŲ NUSIŠALINIMO NUO VEIKSMŲ, KURIE GALI SUKELTI INTERESŲ KONFLIKTĄ, REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO