Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2018 m. liepos 25 d. pakeitė  Juridinių asmenų registro nuostatus, todėl nuo š. m. sausio 1 d. atsisakyta privalomos kalbos ekspertizės. Atkreipiame dėmesį, kad lieka galioti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004 m. vasario 2 d. nutarimas Nr. N-2(91) „Dėl Įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisyklių patvirtinimo“.

Norėdami išvengti netinkamo įmonės pavadinimo registravimo ir su tuo susijusių neigiamų pasekmių, dėl įmonių pavadinimų nemokamai konsultuokitės su Valstybinės lietuvių kalbos komisija el. paštu konsultacijos@vlkk.lt  arba telefonu (8 5) 272 4520.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (toliau – Ministerija) kartu su UAB ,,Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – Invega) ir viešąja įstaiga ,,Inovacijų agentūra“ (toliau – IA) įgyvendina platų priemonių paketą verslui, kurio apimtis siekia daugiau kaip 900 mln. eurų.

Finansavimas verslo subjektams, atitinkantiems priemonių/veiklų/poveiklių finansavimo sąlygų aprašuose keliamus reikalavimus, gali būti skiriamas finansinių priemonių ir (arba) subsidijų forma.

Invega atsakinga už finansinių priemonių administravimą, o IA – už subsidijų įgyvendinimą. Šiuo metu jau paskelbti kvietimai už 49,3 mln. eurų 2021–2027 m. programavimo laikotarpio Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų investicijoms gauti. Minėtomis ES fondų investicijomis siekiama energijos vartojimo efektyvumo didinimo ir atsinaujinančių išteklių energijos diegimo pramonės įmonėse, nuoseklios inovacinės veiklos sistemos sukūrimo skatinimo (pradedantiems inovatoriams), labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių atsigavimo po ekonominio nuosmukio skatinimo ir pan.

2023 m. I pusmetį pagal Ministerijos priemones, finansuojamas 2021–2027 m. programavimo laikotarpio ES fondų investicijomis, planuojama papildomai paskelbti dar kvietimų už daugiau kaip 80 mln. eurų.