Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. DĮV- 444 „Dėl socialinių paslaugų poreikio nustatymo socialinės rizikos vaikui ar likusiam be tėvų globos vaikui ir jų šeimoms“ pakeitimo