Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. DĮV-95 ,,Dėl investicijų ir statybos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo