Dėl ikimokyklinio ugdymo grupių darbo organizavimo vasaros laikotarpiu