Dėl administracijos direktoriaus 2012 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. DĮV-77 „Dėl Laukuvos seniūnijos socialinės paramos teikimo komisijos tvirtinimo“ pakeitimo