PavadinimasKatalogasData
Protokolas2021-06-15
Vardinis balsavimas2021-06-15
Sprendimų sąrašas2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T1-133 „Dėl Šilalės garbės piliečio vardo atrankos komisijos sudarymo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl 2022 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo2021-06-15
Dėl pritarimo teikti paraišką gauti kokybės krepšelį, skirtą mokinių ugdymosi pasiekimams gerinti2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės stovyklų, vykdomų mokinių atostogų metu, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T1-222 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką projektui „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas Šilalės rajone“2021-06-15
Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką projektui „Vienos stotelės šeimoms ir vaikams centrų įkūrimas Šilalės rajone“2021-06-15
Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką projektui „Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas prie Paršežerio ežero“2021-06-15
Dėl leidimo rengti investicinį projektą „Dariaus ir Girėno skvero Šilalės mieste pertvarkymas“2021-06-15
Dėl užsakovo funkcijų pavedimo UAB „Šilalės vandenys“, įrengiant Šilalės rajono savivaldybės vandentiekio, lietaus ir buitinių nuotekų tinklus Šilalės miesto Šolių gatvėje2021-06-15
Dėl valstybinės žemės sklypų įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės dalies (Šilalės miesto) bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų2021-06-15
Dėl pritarimo UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro 2020 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybėje esančių nekilnojamojo turto objektų, kurie yra apleisti, neprižiūrimi, sąrašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl savivaldybės būsto pardavimo2021-06-15
Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise2021-06-15
Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijos Upynos seniūnijai2021-06-15
Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Laukuvos ambulatorijai2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Kvėdarnos ambulatorijai2021-06-15
Dėl pritarimo rengti ir įgyvendinti Skliausčio ūkininkų asociacijos projektą „Šilalės rajono Bijotų ir Kaltinėnų kadastro vietovių melioracijos sistemų rekonstrukcija“2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-49 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Protokolas2021-06-15
Vardinis balsavimas2021-06-15
Sprendimų sąrašas2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo2021-06-15
Protokolas2021-06-15
Vardinis balsavimas2021-06-15
Sprendimų sąrašas2021-06-15
Dėl Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Šilalės rajono savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose taisyklių patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės r. Obelyno pagrindinės mokyklos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės sporto mokyklos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės meno mokyklos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos darželio „Saulutė“ direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T1-141 „Dėl Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos 2019–2021 m. atrankos komisijos ir atrankos komisijos veiklos nuostatų“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-40 „Dėl Etninės kultūros plėtros programos įgyvendinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-203 „Dėl Šilalės rajono gabių mokinių ir studentų skatinimo programos, atrankos komisijos ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl užsakovo funkcijų pavedimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Šilalės kaimiškosios seniūnijos Struikų kaimo gatvės pavadinimo suteikimo bei geografinių charakteristikų pakeitimo2021-06-15
Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2021 metų objektų sąrašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Apleisto ir neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo, sąrašo sudarymo ir jo keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-263 ,,Dėl viešųjų paslaugų teikimo sutarties sudarymo su uždarąja akcine bendrove ,,Šilalės autobusų parkas“ pakeitimo“2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės žemės patikėtinio sutikimo dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatymo išdavimo ir Šilalės rajono savivaldybės žemės patikėtinio patiriamų nuostolių dydžio apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-15 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Savivaldybės turto nuomos2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T1-314 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų poreikio asmeniui (šeimai) nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono Pajūralio ir Jomantų kadastrinių vietovių griovių ir statinių juose rekonstrukcijos2021-06-15
Dėl Šilalės rajono Laukuvos kadastrinės vietovės griovių ir statinių juose rekonstrukcijos2021-06-15
Dėl Šilalės rajono kaimo plėtros rėmimo 2021–2023 metų programos paraiškų atrankos komisijos tvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono kaimo plėtros rėmimo 2021–2023 metų programos ir programos paraiškų atrankos komisijos veiklos nuostatų tvirtinimo2021-06-15
Dėl Viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės 2020 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl Viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl Viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl Viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos 2020 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl Viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos 2020 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2020 m. veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2019 metų ataskaitos2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Protokolas2021-06-15
Vardinis balsavimas2021-06-15
Sprendimų sąrašas2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės tarybos ir mero 2020 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl viešosios įstaigos „Žaliasis regionas“ steigimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. T1-107 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos 2020 m. veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos programos tvirtinimo2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2020 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono etninės kultūros plėtros programos patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) įrengimo, rekonstrukcijos ir remonto eiliškumo sąrašo sudarymo2021-06-15
Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką2021-06-15
Dėl Kompensacijų dėl nuostolių, patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo, kai šie nuostoliai mokami iš savivaldybės valdomų juridinių asmenų lėšų, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos patvirtinimo2021-06-15
Dėl savivaldybės turto nuomos2021-06-15
Dėl sodininkų bendrijų kelių perėmimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-317 „Dėl Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisijos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T1-123 „Dėl Daugiabučių namų savininkų rėmimo programos tvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T1-233 ,,Dėl Vienkartinės paramos gimus vaikui skyrimo ir mokėjimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl sutikimo pratęsti išlaikymą globos įstaigoje2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T1-302 „Dėl Vienkartinių ir tikslinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Šilalės rajone tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Vardinis balsavimas2021-06-15
Posėdžio protokolas2021-06-15
Sprendimų sąrašas2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 metų darbo plano patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-194 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl viešosios įstaigos „Žaliasis regionas“ steigimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. T1-101 „Dėl atstovų delegavimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros ir meno projektų dalinio finansavimo ir kofinansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T1-141 „Dėl Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos 2019–2021 m. atrankos komisijos ir atrankos komisijos veiklos nuostatų“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T1-222 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos veiklos ataskaitai už 2020 m.2021-06-15
Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką2021-06-15
Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką Šilalės miesto pušyno sporto aikštelių remontui ir priežiūrai2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-203 „Dėl pavedimo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijai atlikti investicinio projekto bei techninio darbo projekto rengimo užsakovo funkcijas“ pakeitimo2021-06-15
Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Gatvių apšvietimo modernizavimas Šilalės rajone“2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. T1-261 „Dėl papildomų lėšų skyrimo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijai vykdyti Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos pastato Šilalėje, Kovo 11-osios g. 18, vidaus patalpų modernizavimo ir teritorijos sutvarkymo projektą“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Šilalės kaimiškosios seniūnijos Struikų kaimo gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl savivaldybės turto nuomos2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl sutikimo pratęsti išlaikymą globos įstaigoje2021-06-15
Dėl maksimalių socialinės globos paslaugų finansavimo išlaidų dydžių nustatymo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T1-135 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės Neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T1-264 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir nuostatų pavirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2020 m. veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo skyrimo2021-06-15
Vardinis balsavimas2021-06-15
Posėdžio protokolas2021-06-15
Sprendimų sąrašas2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus nuostatų patvirtinimo2021-06-15
Dėl siūlymo tvirtinti Bilionių herbą2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus funkcijų vykdymo pavedimo savivaldybės administracijai ir Šilalės rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos aprašo ir įmokos tarifo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijų ir Šilalės rajono savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo2021-06-15
Vardinis balsavimas2021-06-15
Posėdžio protokolas2021-06-15
Sprendimų sąrašas2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-194 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 12 d. sprendimo Nr. T1-162 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo2021-06-15
Dėl pritarimo projekto „Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ įgyvendinimui ir finansavimui2021-06-15
Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-211 „Dėl Parduodamų Šilalės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-70 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-275 „Dėl Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2021 metais vykdomai veiklai, sąrašo ir Lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2021 metais, dydžių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybės turtą iš Nacionalinės švietimo agentūros ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T1-241 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ 2020–2024 metų veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai2021-06-15
Dėl Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo Šilalės rajone tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Vardinis balsavimas2021-06-15
Posėdžio protokolas2021-06-15
Sprendimų sąrašas2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į Tauragės regiono plėtros tarybos kolegiją2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos nuostatų tvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T1-135 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. T1-253 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T1-105 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Šilalės rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose (grupėse) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T1-223 „Dėl mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą Šilalės meno mokykloje nustatymo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. T1-232 „Dėl mokesčio nustatymo už neformalųjį vaikų švietimą Šilalės rajono sporto mokykloje“ pakeitimo2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos darželio „Saulutė“ ikimokyklinio ugdymo programai2021-06-15
Dėl lėšų skyrimo projektui Nr. LT-RU-1-018 „Preservation of Šilalė and Sovetsk heritage“ (Šilalės ir Sovetsko istorinio ir kultūrinio paveldo išsaugojimas)2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 13 d. sprendimo Nr. T1-81 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2020 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės miesto gatvių pavadinimų pakeitimo2021-06-15
Dėl UAB „Šilalės autobusų parkas“ keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų ir mokinių pavėžėjimo įkainių nustatymo2021-06-15
Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartis uždarajai akcinei bendrovei „Šilalės autobusų parkas“2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo savivaldybės viešosioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Vienkartinių ir tikslinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Šilalės rajone tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T1-25 „Dėl Šilalės rajono viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos stebėtojų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios2021-06-15
Vardinis balsavimas2021-06-15
Posėdžio protokolas2021-06-15
Sprendimų sąrašas2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo2021-06-15
Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl įsipareigojimo skirti lėšas2021-06-15
Dėl Šilalės r. Obelyno pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos2021-06-15
Dėl pritarimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties, įgyvendinant projektą „Tauragės regiono maisto/virtuvės, įskaitant ir žaliųjų, atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“, projektui2021-06-15
Dėl leidimo atlikti Šilalės rajono savivaldybės administracinio pastato apšvietimo modernizavimą2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-260 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-258 „Dėl Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo tvirtinimo “ pakeitimo2021-06-15
Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Šilalės rajono savivaldybei iš Kertinio valstybės telekomunikacijų centro patikėjimo teise2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-70 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2021 metais vykdomai veiklai, sąrašo ir Lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2021 metais, dydžių sąrašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl leidimo išnuomoti socialinius būstus savivaldybės būsto nuomos sąlygomis2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai2021-06-15
Dėl laikino atokvėpio paslaugos organizavimo ir teikimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T1-153 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo maksimalaus dydžio nustatymo2021-06-15
Dėl viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo2021-06-15
Dėl viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos stebėtojų tarybos sudarymo2021-06-15
Dėl viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos stebėtojų tarybos sudarymo2021-06-15
Dėl viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo2021-06-15
Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T1-174 „Dėl Šilalės rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios2021-06-15
Vardinis balsavimas2021-06-15
Posėdžio protokolas2021-06-15
Sprendimų sąrašas2021-06-15
Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-178 „Dėl Mokinių priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo ir Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl leidimo dalyvauti projekte „Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis“ partnerio teisėmis2021-06-15
Dėl nekilnojamojo turto (butų) pirkimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai2021-06-15
Dėl nekilnojamojo turto (butų) pirkimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai2021-06-15
Dėl pritarimo Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties, įgyvendinant projektą „Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“, pakeitimui2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 13 d. sprendimo Nr. T1-81 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2020 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo2021-06-15
Dėl papildomų lėšų skyrimo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijai vykdyti Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos pastato Šilalėje, Kovo 11-osios g. 18, vidaus patalpų modernizavimo ir teritorijos sutvarkymo projektą2021-06-15
Vardinis balsavimas2021-06-15
Posėdžio protokolas2021-06-15
Sprendimų sąrašas2021-06-15
Dėl Pailgintos darbo dienos grupės paslaugų teikimo Šilalės rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. T1-159 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-203 „Dėl Šilalės rajono gabių mokinių ir studentų skatinimo programos, atrankos komisijos ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T1-72 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Taksi stotelių įrengimo ir naudojimosi Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio, Šilalės rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo turto nurašymo ir likvidavimo2021-06-15
Dėl savivaldybės būsto pardavimo J. R.2021-06-15
Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ 2020-2024 metų veiklos plano tvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje esančių vietinės reikšmės kelių specialiojo plano pakeitimo2021-06-15
Dėl vidutinių kuro kainų nepasiturintiems gyventojams tvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T1-178 „Dėl Socialinių išmokų teikimo asmenims, patyrusiems socialinę riziką, tvarkos aprašo tvirtinimo” pripažinimo netekusiu galios2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-32 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T1-93 „Dėl Viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos įstatų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T1-90 „Dėl Viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės įstatų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T1-91 „Dėl Viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T1-92 „Dėl Viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T1-94 „Dėl Viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos įstatų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“2021-06-15
Dėl Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavimo programos patvirtinimo2021-06-15
Posėdžio protokolas2021-06-15
Sprendimų sąrašas2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-193 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenių pirmininkų išmokų su bendruomenės pirmininko veikla susijusioms išlaidoms skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T1-70 „Dėl Šilalės švietimo pagalbos tarnybos teikiamų paslaugų kainų sąrašo ir gaunamų lėšų už teikiamas paslaugas naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ir priežiūros finansavimo tėvams (globėjams) tvarkos aprašo tvirtinimo2021-06-15
Dėl priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas apraše nenumatytų atvejų komisijos2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 13 d. sprendimo Nr. T1-80 „Dėl Klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2020-2021 mokslo metais“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T1-120 „Dėl sutikimo reorganizuoti Šilalės r. Obelyno pagrindinę mokyklą, prijungiant ją prie Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 13 d. sprendimo Nr. T1-81 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2020 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijai2021-06-15
Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise2021-06-15
Dėl nekilnojamojo turto, esančio Plento g. 1, Laukuvos mstl., Šilalės r. sav., nurašymo ir nugriovimo2021-06-15
Dėl nekilnojamojo turto viešo nuomos konkurso2021-06-15
Dėl savivaldybės būsto pardavimo T. V.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo2021-06-15
Dėl socialinio būsto pirkimo Šilalės rajono savivaldybės būsto fondui plėtoti2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-23 „Dėl maksimalių socialinės globos paslaugų finansavimo išlaidų dydžių nustatymo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų teikiamų socialinių paslaugų kainų sąrašo tvirtinimo2021-06-15
Dėl vienkartinės paramos gimus vaikui skyrimo ir mokėjimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Posėdžio protokolas2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. T1-101 „Dėl atstovų delegavimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės seniūnaičių išmokų su seniūnaičio veikla susijusioms išlaidoms skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenių pirmininkų išmokų su bendruomenės pirmininko veikla susijusioms išlaidoms skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo2021-06-15
Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo2021-06-15
Dėl Priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas apraše nenumatytų atvejų komisijos darbo reglamento tvirtinimo2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo programoms2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo2021-06-15
Dėl pavedimo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijai atlikti investicinio projekto bei techninio darbo projekto rengimo užsakovo funkcijas2021-06-15
Dėl pritarimo paraiškos rengimui ir teikimui2021-06-15
Dėl savivaldybės turto nuomos2021-06-15
Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijai2021-06-15
Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijai2021-06-15
Dėl viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos turto perėmimo2021-06-15
Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir patikėjimo teise2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-70 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-211 „Dėl Parduodamų Šilalės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-25 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl įsipareigojimo skirti lėšas2021-06-15
Posėdžio protokolas2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-67 „Dėl viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos likvidavimo ir likvidatoriaus paskyrimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos nuostatų patvirtinimo2021-06-15
Dėl Mokinių priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo ir Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų sąrašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl įgaliojimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartis2021-06-15
Dėl pavedimo Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigoms įsirengti vėdinimo ir kondicionavimo sistemas egzaminų centruose-grupėse2021-06-15
Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2021 metams2021-06-15
Dėl 2020 metų žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo2021-06-15
Dėl žemės mokesčio ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų 2020 metams nustatymo2021-06-15
Dėl 2020 metų neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo2021-06-15
Dėl savivaldybės turto nuomos2021-06-15
Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Šilalės vandenys“2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-216 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Palydimosios globos paslaugų organizavimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl pritarimo paraiškos rengimui ir teikimui2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 15 d. sprendimo Nr. T1-137 „Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenis su proto ir psichikos negalia plėtra Šilalės rajone“ pakeitimo“2021-06-15
Posėdžio protokolas2021-06-15
Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto savivaldybės biudžeto laikinam pajamų trūkumui padengti2021-06-15
Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. T1-99 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Šilalės rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose (grupėse) karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu“ pakeitimo2021-06-15
Dėl pritarimo paraiškos rengimui ir teikimui2021-06-15
Dėl leidimo vykdyti gatvių ir kelių drėkinimo specialiu tirpalu viešąjį pirkimą2021-06-15
Dėl leidimo vykdyti „Šarūnkalnio“ pramoninės teritorijos infrastruktūros įrengimo (gatvė, apšvietimas, pėsčiųjų ir dviračių takai) projektavimo ir rangos darbų pirkimą2021-06-15
Dėl pavedimo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centrui atlikti techninio darbo projekto rengimo užsakovo funkcijas2021-06-15
Dėl leidimo vykdyti Bijotų mokyklos pastato pritaikymo socialinės globos įstaigai ir greitosios medicinos pagalbos stočiai/brigadai projektavimo ir rangos darbų pirkimą2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T1-159 „Dėl Reagavimo į savižudybių riziką Šilalės rajone algoritmų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 13 d. sprendimo Nr. T1-85 „Dėl leidimo dalyvauti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo projektuose“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T1-192 „Dėl leidimo dalyvauti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo projektuose“ pakeitimo2021-06-15
Posėdžio protokolas2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 13 d. sprendimo Nr. T1-83 „Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Kraštovaizdžio formavimas Šilalės miesto Orvydų g. esančioje teritorijoje“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-190 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Etikos komisijos reglamento tvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl pavedimo Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai2021-06-15
Dėl lėšų skyrimo projektui „Balsių tvenkinio infrastruktūros pritaikymas žvejų bendruomenės ir turistų poreikiams“2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 13 d. sprendimo Nr. T1-81 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2020 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl pritarimo UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro 2019 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl sutikimo priimti dovanojamą turtą2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybėje esančių nekilnojamojo turto objektų, kurie yra apleisti, neprižiūrimi, nenaudojami, naudojami ne pagal paskirtį, sąrašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Nekilnojamųjų daiktų pirkimo Šilalės rajono savivaldybės vardu tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinį statinį įregistravimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T1-230 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Šilalės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos 2019 metų veiklos ataskaitos2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo2021-06-15
Dėl gelbėjimo paslaugų organizavimo Paršežerio ežero maudyklos paplūdimyje ir lėšų skyrimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-25 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl nekilnojamojo turto (butų) pirkimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai2021-06-15
Dėl bendradarbiavimo sutarties pasirašymo ir įsipareigojimo perimti turtą2021-06-15
Dėl leidimo vykdyti vietinės reikšmės kelių, finansuojamų iš Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių lėšų viešuosius pirkimus ir rangos darbus2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T1-222 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl 2021 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje esančių paplūdimių sąrašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise2021-06-15
Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo2021-06-15
Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo Šilalės rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl leidimo perleisti viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.1.3 CPVA-R-609-71-0009 „Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimo viešojoje įstaigoje Pajūrio ambulatorijoje“ įsigytą turtą2021-06-15
Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką2021-06-15
Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Gatvių apšvietimo modernizavimas Šilalės rajone“2021-06-15
Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Šilalės rajone“2021-06-15
Dėl funkcinės zonos „Tauragė+“ plėtros strategijos patvirtinimo2021-06-15
Dėl leidimo vykdyti laisvalaikio ir sporto komplekso rangos darbų pirkimą2021-06-15
Dėl pavedimo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijai atlikti techninio projekto rengimo ir rangos darbų užsakovo funkcijas2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo2021-06-15
Dėl leidimo vykdyti projektą „Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro pastato Šilalėje, J. Basanavičiaus g. 12, išorės ir vidaus patalpų rekonstravimas bei įrangos įsigijimas“2021-06-15
Posėdžio protokolas2021-06-15
Vardinis balsavimas 2020-04-242021-06-15
Dėl sutikimo reorganizuoti Šilalės r. Obelyno pagrindinę mokyklą, prijungiant ją prie Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos alternatyvių energijos šaltinių – saulės ir vėjo jėgainių plėtros išdėstymo specialiojo plano rengimo2021-06-15
Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Gedmina“ direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 14 posėdžio, vykusio 2020 m. balandžio 3 d., vardinio balsavimo rezultatai2021-06-15
Posėdžio protokolas2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 13 d. sprendimo Nr. T1-76 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių atsiskaitymo gyventojams tvarkaraščio patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios2021-06-15
Dėl Kuro išlaidų kompensavimo savanoriams, vykdantiems savanorišką veiklą Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje karantino laikotarpiu, tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos2021-06-15
Dėl Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos2021-06-15
Dėl mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu2021-06-15
Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Šilalės rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose (grupėse) karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu2021-06-15
Dėl Funkcinės zonos “Tauragė+” plėtros strategijos patvirtinimo2021-06-15
Dėl leidimo rengti Šilalės rajono savivaldybės strateginį plėtros planą nuo 2021 metų iki 2030 metų2021-06-15
Dėl leidimo rengti Šilalės rajono turizmo rinkodaros planą2021-06-15
Dėl Šilalės rajono teritorijoje esančių kapinių laidojimo duomenų skaitmeninimo2021-06-15
Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio, Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos panaudos pagrindais naudojamo, turto nurašymo ir likvidavimo2021-06-15
Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijai2021-06-15
Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijos Tenenių seniūnijai2021-06-15
Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kvėdarnos seniūnijai2021-06-15
Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai2021-06-15
Dėl vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kainos Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje tvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius (gatves) įregistravimo2021-06-15
Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo2021-06-15
Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono socialinių paslaugų namams2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Posėdžio protokolas2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių atsiskaitymo gyventojams tvarkaraščio patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. T1-208 „Dėl pripažinimo padarius šiurkštų darbo pareigų pažeidimą ir atleidimo iš darbo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl pavedimo laikinai eiti Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktoriaus pareigas2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pareigoms eiti konkursų organizavimo nuostatų patvirtinimo2021-06-15
Dėl Klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2020–2021 mokslo metais2021-06-15
Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2020 metų objektų sąrašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Kraštovaizdžio formavimas Šilalės miesto Orvydų g. esančioje teritorijoje“2021-06-15
Dėl dalyvavimo Valstybės investicijų programoje ir leidimo teikti investicinį projektą „Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro pastato Šilalėje, J. Basanavičiaus g. 12, išorės ir vidaus patalpų rekonstravimas bei įrangos įsigijimas“2021-06-15
Dėl leidimo dalyvauti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo projektuose2021-06-15
Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius (gatves) įregistravimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-67 „Dėl viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos likvidavimo ir likvidatoriaus paskyrimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2018 m. ataskaitos2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2019 metų ataskaitos patvirtinimo2021-06-15
Posėdžio protokolas2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės tarybos ir mero 2019 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2019 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-251 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitos2021-06-15
Dėl Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitos2021-06-15
Dėl Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitos2021-06-15
Dėl Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitos2021-06-15
Dėl Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktoriaus pavaduotojo ugdymui 2019 metų veiklos ataskaitos2021-06-15
Dėl Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitos2021-06-15
Dėl Šilalės r. Obelyno pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitos2021-06-15
Dėl Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitos2021-06-15
Dėl Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitos2021-06-15
Dėl Šilalės sporto mokyklos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitos2021-06-15
Dėl Šilalės meno mokyklos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitos2021-06-15
Dėl Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitos2021-06-15
Dėl Šilalės r. Kvėdarnos darželio „Saulutė“ direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitos2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono socialinių paslaugų namų direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2019 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės ugdymo įstaigų sporto salių ir kitų patalpų nuomos įkainių2021-06-15
Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką2021-06-15
Dėl Šilalės rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo2021-06-15
Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką2021-06-15
Dėl pakartotinio pritarimo projektui „Kartų dialogas – būdas stiprinti kartų socialinę sąveiką“ įgyvendinimo2021-06-15
Dėl viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos likvidavimo ir likvidatoriaus paskyrimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-70 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl savivaldybės būsto pardavimo V. S.2021-06-15
Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės lopšeliui-darželiui „Žiogelis“2021-06-15
Dėl sutikimo perduoti Šilalės rajono savivaldybės turtą valstybės nuosavybėn2021-06-15
Dėl sutikimo perimti valdyti patikėjimo teise valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą2021-06-15
Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kvėdarnos seniūnijai2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. veiklos ataskaitos2021-06-15
Dėl leidimo įkeisti Savivaldybės turtą kredito įstaigai2021-06-15
Posėdžio protokolas2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 metų darbo plano patvirtinimo2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programos tvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. T1-100 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T1-130 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl sutikimo reorganizuoti Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklą, prijungiant ją prie Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos2021-06-15
Dėl sutikimo reorganizuoti Šilalės r. Pajūralio pagrindinę mokyklą, prijungiant ją prie Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos2021-06-15
Dėl Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktoriaus skyrimo penkerių metų kadencijai2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-40 „Dėl Etninės kultūros plėtros programos įgyvendinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitos2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2019 m. veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl Vėjo jėgainių išdėstymo ir teritorijos ribų nustatymo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje, Rėzgalių kaime, specialiojo plano tvirtinimo2021-06-15
Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai rengti ir teikti paraišką2021-06-15
Dėl savivaldybės būsto pardavimo N. K.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius (gatves) įregistravimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-70 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kaltinėnų seniūnijai2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo2021-06-15
Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybės turtą2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-61 „Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės vaikų globos paslaugų priemonių planui 2020–2023 m.2021-06-15
Dėl maksimalių socialinės globos paslaugų finansavimo išlaidų dydžių nustatymo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų reorganizavimo, prijungiant juos prie Šilalės rajono socialinių paslaugų namų2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono Pajūralio ir Tenenių kadastrinių vietovių griovių ir statinių juose rekonstrukcijos2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. T1-173 „Dėl Sveikatos apsaugos programos įgyvendinimo gerinant sveikatos priežiūros įstaigų žmogiškuosius išteklius sudarant sąlygas pritraukti ir išlaikyti medicinos specialistus tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T1-90 „Dėl Viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės įstatų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T1-91 „Dėl Viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T1-92 „Dėl Viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T1-93 „Dėl Viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos įstatų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T1-94 „Dėl Viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos įstatų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T1-95 „Dėl Viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos įstatų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Posėdžio protokolas2021-06-15
Dėl pritarimo išvadai „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių grupės 2019 m. rugsėjo 30 d. pateiktame teikime „Pranešimas dėl pakartotinio teikimo pradėti savivaldybės tarybos nario Stasio Skalausko įgaliojimų netekimo procedūrą“ faktų ištyrimo“2021-06-15
Dėl pritarimo išvadai „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių grupės 2019 m. rugsėjo 30 d. pateiktame teikime „Teikimas pradėti savivaldybės tarybos nario Arvydo Petkaus įgaliojimų netekimo procedūrą“ faktų ištyrimo“2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T1-268 „Dėl darbo sutarties, sudarytos su A. G., sąlygų pakeitimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. T1-106 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl darbo sutarties, sudarytos su V. A., salygų pakeitimo2021-06-15
Dėl E. J. atleidimo iš Šilalės r. mokyklos direktoriaus pareigų2021-06-15
Dėl pavedimo V. A.2021-06-15
Dėl mokesčio už neformalųjį suaugusiųjų švietimą nustatymo Šilalės sporto mokykloje2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-34 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl nekilnojamojo turto (butų) pirkimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai2021-06-15
Dėl įpareigojimo rengti paraišką2021-06-15
Dėl narių delegavimo į UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro valdybos nepriklausomo nario atrankos komisiją2021-06-15
Dėl nemokamo keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Šilalės rajone2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinį statinį įregistravimo2021-06-15
Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio, Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro panaudos pagrindais naudojamo turto nurašymo ir likvidavimo2021-06-15
Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio, Šilalės r. Obelyno pagrindinės mokyklos ir Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos panaudos pagrindais naudojamo turto nurašymo ir likvidavimo2021-06-15
Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio, Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos panaudos pagrindais naudojamo turto nurašymo ir likvidavimo2021-06-15
Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-71 „Dėl koeficientų Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžiui apskaičiuoti nustatymo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-211 „Dėl Parduodamų Šilalės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės sporto mokyklai2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos nuostatų patvirtinimo2021-06-15
Dėl sutikimo reorganizuoti Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namus, prijungiant juos prie Šilalės rajono socialinių paslaugų namų2021-06-15
Posėdžio protokolas2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. T1-99 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T1-136 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-140 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Peticijų komisijos sudarymo ir komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Skolų pripažinimo beviltiškomis, jų nurašymo, apskaitos ir inventorizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių etatų normatyvų tvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-34 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2019-2021 metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano patvirtinimo2021-06-15
Dėl įsipareigojimo skirti lėšas Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projekto įgyvendinimui2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2020-2022 metų plėtros programos, atrankos komisijos ir jos veiklos nuostatų tvirtinimo2021-06-15
Dėl vėjo jėgainių išdėstymo ir teritorijos ribų nustatymo Šilalės rajono savivaldybės Traksėdžio seniūnijos, Laukuvos seniūnijos ir Šilalės kaimiškosios seniūnijos teritorijoje specialiojo plano koregavimo tvirtinimo2021-06-15
Dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo tvirtinimo2021-06-15
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifo dydžio peržiūrėjimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto nuomos E. Š.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl viešųjų paslaugų teikimo sutarties sudarymo su uždarąja akcine bendrove „Šilalės autobusų parkas“2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-153 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T1-52 „Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės sveikatos priežiūros specialistų poreikio 2016-2020 m. prognozės suderinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T1-182 „Dėl Viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T1-199 „Dėl tarnybinių gyvenamųjų patalpų nuomos V. K.“ pripažinimo netekusiu galios2021-06-15
Dėl tarnybinio automobilio (9 vietų) įsigijimo2021-06-15
Posėdžio protokolas2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019-2023 m. kadencijos darbų programos patvirtinimo2021-06-15
Posėdžio protokolas2021-06-15
Dėl pripažinimo padarius šiurkštų darbo pareigų pažeidimą ir atleidimo iš darbo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Posėdžio protokolas2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo paskyrimo2021-06-15
Posėdžio protokolas2021-06-15
Dėl Darbuotojų, kuriems gali būti suteiktos tarnybinės gyvenamosios patalpos, kategorijų sąrašo patvirtinimo2021-06-15
Posėdžio protokolas2021-06-15
Posėdžio protokolas2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko ir jo pavaduotojo skyrimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Etikos Komisijos sudarymo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-34 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-200 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies, tenkančios savivaldybei, apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo2021-06-15
Dėl žemės mokesčio lengvatų 2019 metams nustatymo2021-06-15
Dėl 2019 metų žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo2021-06-15
Dėl 2019 metų neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo2021-06-15
Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2020 metams2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybėje esančių nekilnojamojo turto objektų, kurie yra apleisti, neprižiūrimi, nenaudojami, naudojami ne pagal paskirtį, sąrašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T1-134 „Dėl atstovų delegavimo į UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro stebėtojų tarybą ir valdybą“ pripažinimo netekusiu galios2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-70 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl nekilnojamojo turto, esančio Nepriklausomybės g. 13a, Upynos mstl., Šilalės r. sav., pirkimo savivaldybės nuosavybėn2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T1-170 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šilalės rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios2021-06-15
Dėl nekilnojamojo turto (butų) pirkimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai2021-06-15
Dėl saulės jėgainių statybos plėtros teritorijų specialiojo plano tvirtinimo Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio seniūnijos teritorijoje2021-06-15
Dėl Šilalės miesto ir Šilalės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitų (2008 – 2018 m.) aprobavimo2021-06-15
Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2019 metų objektų sąrašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-15 „Dėl sutikimo reorganizuoti Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklą, prijungiant ją prie Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos“ pripažinimo netekusiu galios2021-06-15
Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Gedmina“ direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. T1-99 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo2021-06-15
Posėdžio protokolas2021-06-15
Posėdžio protokolas2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus atleidimo iš pareigų ir pavedimo eiti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas2021-06-15
Posėdžio protokolas2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių atsiskaitymo gyventojams tvarkaraščio patvirtinimo2021-06-15
Posėdžio protokolas2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės tarybos ir mero 2018 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijai2021-06-15
Posėdžio protokolas2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 metų darbo plano patvirtinimo2021-06-15
Posėdžio protokolas2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos steigimo, nuostatų tvirtinimo2021-06-15
Posėdžio protokolas2021-06-15
Dėl Šilalės rajono viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos 2019-2022 m. programos patvirtinimo2021-06-15
Posėdžio protokolas2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-179 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Posėdžio protokolas2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-29 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Posėdžio protokolas2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T1- 65 „Dėl Klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2018-2019 mokslo metais“ pakeitimo2021-06-15
Posėdžio protokolas2021-06-15
Dėl Šilalės garbės piliečio vardo suteikimo Zigmantui Balčyčiui2021-06-15
Dėl šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo nr. T1-70 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Posėdžio protokolas2021-06-15
Dėl Šilalės garbės piliečio vardo atrankos komisijos sudarymo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-180 „Dėl didžiausio leistino pareigybių, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo2021-06-15
Posėdžio protokolas2021-06-15
Dėl 2019 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo2021-06-15
Dėl sutikimo perduoti valstybės ilgalaikį materialųjį turtą valstybės Vaiko teisių ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos2021-06-15
Posėdžio protokolas2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos 2017 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos2021-06-15
Posėdžio protokolas2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės kontrolieriaus 2017 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Posėdžio protokolas2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės mero 2017 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Posėdžio protokolas2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Posėdžio protokolas2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimą Nr. T1-27 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Šilalės r. Žadeikių pagrindinei mokyklai.2021-06-15
Posėdžio protokolas2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo” pakeitimo2021-06-15
Posėdžio protokolas2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T1-107 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Etikos komisijos sudarymo” pakeitimo2021-06-15
Dėl 0,4 kv elektros oro linijų dalies su atramomis pirkimo J. Kalvaičio g. ir Dariaus ir Girėno g., Upynos sen., Šilalės r.2021-06-15
Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties nutraukimo su UAB „Juozita“2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 37 posėdžio sprendimų sąrašas2021-06-15
Posėdžio protokolas2021-06-15
Dėl pritarimo Bendradarbiavimo sutarties sudarymui2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 36 posėdžio sprendimų sąrašas2021-06-15
Posėdžio protokolas2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T1-107 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Etikos komisijos sutarymo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-27 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 35 posėdžio sprendimų sąrašas2021-06-15
Posėdžio protokolas2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 34 posėdžio sprendimų sąrašas2021-06-15
Posėdžio protokolas2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-27 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl leidimo pasirašyti darbų rangos sutartis ir įsipareigojimo skirti lėšas2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 33 posėdžio sprendimų sąrašas2021-06-15
Posėdžio protokolas2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-39 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-27 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2017 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T1-1282 „Dėl Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktoriaus pareiginių nuostatų tvirtinimo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios2021-06-15
Dėl Smurto prevencijos įgyvendinimo Šilalės rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo programai2021-06-15
Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijai2021-06-15
Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio, Šilalės rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo, turto nurašymo ir likvidavimo2021-06-15
Dėl gyvenamojo namo su žemės sklypu pirkimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T1-153 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų nustatymo, skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šilalės rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo metinės vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 21 d. sprendimo Nr. T1-9 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl vienkartinės pašalpos skyrimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Neįgaliųjų reikalų komisijos 2016 metų veiklos ataskaitos2021-06-15
Dėl įsipareigojimų skirti lėšas ir leidimų pasirašyti sutartis2021-06-15
Dėl 2016 m. rugpjūčio 9 d. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties įgyvendinant projektą „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų infrastruktūros plėtra Tauragės regione“ Nr. G6-149 pakeitimo2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 32 posėdžio sprendimų sąrašas2021-06-15
Posėdžio protokolas2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-231 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl atstovo delegavimo į asociacijos Vakarų Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės valdybą2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-27 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T1-254 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl 2018 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės paramos asbesto turintiems gaminiams šalinti iš viešojo naudojimo ir gyvenamųjų pastatų programos patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono 2017 – 2020 m. asfaltuotinų žvyrkelių ruožų tarp skirtingų kelio dangų („zebrų“) prioritetų sąrašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės lankytinų vietų pavadinimų sąrašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose ir savivaldybės viešajame pastate programos patvirtinimo ir administratoriaus skyrimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo2021-06-15
Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo metinės vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą2021-06-15
Dėl mokyklinių autobusų perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybėje esančių nekilnojamojo turto objektų, kurie yra apleisti, neprižiūrimi, nenaudojami, naudojami ne pagal paskirtį, sąrašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-41 „Dėl Vienkartinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Šilalės rajone tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl įsipareigojimo skirti lėšas ir leidimo pasirašyti sutartis2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 31 posėdžio sprendimų sąrašas2021-06-15
Posėdžio protokolas2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos 2016 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 30 posėdžio sprendimų sąrašas2021-06-15
Posėdžio protokolas2021-06-15
Dėl pritarimo Lietuvos kariuomenės ir Šilalės rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutarties projektui2021-06-15
Dėl pavedimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui2021-06-15
Dėl turto įgijimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T1˗266 „Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Dalies pastato, esančio Dariaus ir Girėno g. 19a, Pajūrio mstl., Šilalės r., pritaikymas socialinio būsto fondo plėtrai“ pripažinimo netekusiu galios2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T1-226 “Dėl leidimo rengti ir teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ pakeitimo2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 29 posėdžio sprendimų sąrašas2021-06-15
Posėdžio protokolas2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 28 posėdžio sprendimų sąrašas2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės mero 2016 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių atsiskaitymo gyventojams tvarkaraščio patvirtinimo2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2016 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T1-309 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų ir savivaldybės administracijos skyrių, seniūnijų ir į struktūrinius padalinius neįeinančių darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinių atlyginimų schemų (koeficientais) patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr.T1-203 „Dėl Renatos Rimkuvienės paskyrimo į Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas“ 4 punkto pripažinimo netekusiu galios2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-209 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų“ pripažinimo netekusiu galios2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-236 „Dėl leidimo Šilalės meno mokyklos direktoriui Arūnui Goštautui dirbti papildomą darbą“ 2 punkto pripažinimo netekusiu galios2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-237 „Dėl leidimo Šilalės sporto mokyklos direktorei Gitanai Jurgutienei dirbti papildomą darbą“ 2 punkto pripažinimo netekusiu galios2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr.T1-149 „Dėl vaikų priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes“ pakeitimo2021-06-15
Dėl pavadinimų suteikimo Šilalės rajono savivaldybės Laukuvos seniūnijos Dainiškės kaimo gatvėms2021-06-15
Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į Šilalės rajono savivaldybės Kaltinėnų kadastro žemės reformos žemėtvarkos projekto vietovės neprivatizuojamų žemių planus2021-06-15
Dėl pritarimo viešajai įstaigai Šilalės rajono ligoninei dalyvauti partneriu projekte2021-06-15
Dėl investicijų projektų rengimo ir teikimo Valstybės investicijų 2018-2020 metų programai2021-06-15
Dėl leidimo rengti techninius projektus2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr.T1-123 „Dėl Daugiabučių namų savininkų rėmimo programos tvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamųjų tretiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo2021-06-15
Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo metinės vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą2021-06-15
Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį materialųjį turtą2021-06-15
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr.T1-172 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr.T1-171 „Dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų 2017 metų veiklos programai2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr.T1-149 „Dėl socialinių paslaugų finansavimo išlaidų maksimalaus dydžio nustatymo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2016 m. veiklos ataskaitos2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2016 metų ataskaitos ir Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2015 metų ataskaitos2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2016 metų ataskaitos patvirtinimo2021-06-15
Dėl mokamų paslaugų kainų nustatymo Šilalės rajono ligoninėje2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-248 „Dėl slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų teikimo Šilalės rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 27 posėdžio sprendimų sąrašas2021-06-15
Posėdžio protokolas2021-06-15
T1-1 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 metų darbo plano patvirtinimo2021-06-15
T1-2 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-39 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
T1-3 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T1-268 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
T1-4 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2017 metų viešųjų darbų programos patvirtinimo2021-06-15
T1-5 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2017 metų viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo2021-06-15
T1-6 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr.T1-106 „Dėl Jaunimo problemų sprendimo Šilalės rajono savivaldybėje 2013-2018 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
T1-7 Dėl pritarimo socialinių partnerių bendradarbiavimui2021-06-15
T1-8 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr.T1-246 „Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės sporto mokyklai“ pripažinimo netekusiu galios2021-06-15
T1-9 Dėl Šilalės rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo2021-06-15
T1-10 Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo metinės vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą2021-06-15
T1-13 Dėl Mokyklos gatvės, esančios Naujojo Obelyno kaime, Šilalės rajone, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise2021-06-15
T1-14 Dėl Malūno gatvės, esančios Stungaičių kaime, Šilalės rajone, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise2021-06-15
T1-15 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo2021-06-15
T1-16 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio, Šilalės švietimo pagalbos tarnybos panaudos pagrindais naudojamo, turto nurašymo ir likvidavimo2021-06-15
T1-17 Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
T1-18 Dėl Pagalbos pinigų šeimoms, globojančioms (rūpinančioms) be tėvų globos likusius vaikus, skyrimo ir panaudojimo kontrolės tvarkos Šilalės rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo2021-06-15
T1-19 Dėl Tėvų globos netekusių vaikų socialinės globos šeimoje organizavimo ir išmokų už vaikų globą mokėjimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
T1-20 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2017 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo2021-06-15
T1-21 Dėl 2014 m. vasario 5 d. Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties Nr.B6-15(T) atnaujinimo2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 26 posėdžio sprendimų sąrašas2021-06-15
Posėdžio protokolas2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2017 metų veiklos programos tvirtinimo.2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 25 posėdžio sprendimų sąrašas2021-06-15
Posėdžio protokolas2021-06-15
T1-279 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T1-24 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
T1-280 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-68 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo.2021-06-15
T1-281 Dėl pritarimo Susitarimo dėl 2015 m. liepos 31 d. bendradarbiavimo sutarties Nr. FI/5-47/B6(V)-104 pakeitimo projektui.2021-06-15
T1-282 Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro ir filialų teikiamų mokamų paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo.2021-06-15
T1-283 Dėl Šilalės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo.2021-06-15
T1-284 Dėl Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus ir filialų teikiamų mokamų paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo2021-06-15
T1-285 Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2017-2019 metų plėtros programos tvirtinimo.2021-06-15
T1-286 Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo metinės vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.2021-06-15
T1-287 Dėl Šilalės rajono socialinės paramos ir paslaugų teikimo bei administravimo programos tvirtinimo.2021-06-15
T1-288 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T1-26 „Dėl socialinės paramos Šilalės rajono savivaldybės mokiniams“ pakeitimo.2021-06-15
T1-289 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų maitinimo, medikamentų, aprangos ir patalynės piniginių išlaidų normų 2017 metams nustatymo.2021-06-15
T1-290 Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų maitinimo, medikamentų, aprangos ir patalynės piniginių išlaidų normų 2017 metams nustatymo.2021-06-15
T1-291 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namuose teikiamos socialinės globos paslaugos kainos tvirtinimo.2021-06-15
T1-292 Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose teikiamos socialinės globos paslaugos kainos tvirtinimo.2021-06-15
T1-293 Dėl pritarimo teikti tęstinio aktyvaus gydymo paslaugas viešojoje įstaigoje Šilalės rajono ligoninėje.2021-06-15
T1-294 Dėl Ingos Litvinienės paskyrimo į Šilalės r. Žadeikių pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas.2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 24 posėdžio sprendimų sąrašas2021-06-15
Posėdžio protokolas2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 22 posėdžio, vykusio 2016 m. spalio 27 d., sprendimų sąrašas2021-06-15
Posėdžio protokolas2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. T1-251 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Šilalės rajono savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T1-103 „Dėl draudimo rūkyti vietų nustatymo Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Visuomenės dalyvavimo formuojant kraštovaizdį programos patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T1-42 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2016 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2017 metais vykdomai veiklai, patvirtinimo.2021-06-15
Dėl buto išbraukimo iš tarnybinių gyvenamųjų patalpų.2021-06-15
Dėl nekilnojamojo turto, esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio miestelyje, nurašymo ir likvidavimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 3 d. sprendimo Nr. T1-162 „Dėl laidojimo pašalpos teikimo iš Šilalės rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 21 d. sprendimo Nr. T1-9 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo.2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 22 posėdžio, vykusio 2016 m. rugsėjo 29 d., sprendimų sąrašas2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 21 posėdžio sprendimų sąrašas2021-06-15
Balsavimo rezultatai2021-06-15
Posėdžio protokolas2021-06-15
Balsavimo rezultatai2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 20 posėdžio sprendimų sąrašas2021-06-15
Posėdžio protokolas2021-06-15
Dėl pritarimo Bendradarbiavimo sutarčiai, kuriant savanoriškos veiklos modelį bei jį išbandant Šilalės rajono savivaldybėje.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T1-272 „Dėl problemiškų šeimų, auginančių vaikus, apskaitos Šilalės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus.2021-06-15
Dėl įsipareigojimo skirti lėšas apmokėti papildomus darbus.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T1-133 „Dėl leidimo rengti ir teikti paraiškas pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kitų, išskyrus biokuro) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl leidimo įstaigoms teikti paraiškas pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kitų, išskyrus biokuro) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“, finansavimo garantijų ir įgaliojimų suteikimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T1-264 „Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Savarankiško gyvenimo namų plėtra senyvo amžiaus asmenims ir (ar) asmenims su negalia Šventupio g. 3, Šiauduvoje, Šilalės r.“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl dalyvavimo Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programoje.2021-06-15
Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Šilalės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano gamtinio karkaso sprendinių koregavimas ir bešeimininkių apleistų pastatų likvidavimas“.2021-06-15
Dėl pritarimo prisidėti lėšomis prie projekto „Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“.2021-06-15
Dėl užsakovo funkcijų pavedimo ir įsipareigojimo skirti lėšas.2021-06-15
Dėl Kaltinėnų seniūnijos Gineikių k. Rakutiškės g. projektavimo bei kapitalinio remonto darbų.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T1-169 „Dėl Šilalės rajono savivaldybėje esančių nekilnojamojo turto objektų, kurie yra apleisti, neprižiūrimi, nenaudojami, naudojami ne pagal paskirtį, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl įsipareigojimo skirti lėšas melioracijos statinių remonto darbams atlikti.2021-06-15
Dėl vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kainos Šilalės rajono savivaldybėje patvirtinimo.2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 19 posėdžio sprendimų sąrašas2021-06-15
Dėl Gitanos Kužmarskytės atleidimo iš Šilalės r. Tenenių pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigų.2021-06-15
Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo.2021-06-15
Dėl didžiausio leistino pareigybių, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T1-24 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl leidimo įsigyti radiolokacinį greičio matavimo prietaisą su reikalinga įranga.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo.2021-06-15
Dėl Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos nuostatų patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos nuostatų patvirtinimo.2021-06-15
Dėl dalyvavimo projekte „Mokiniams pritaikytų gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centrų (STEAM APC) sukūrimas“.2021-06-15
Dėl įsipareigojimo skirti lėšas.2021-06-15
Dėl leidimo rengti techninius projektus.2021-06-15
Dėl leidimo pasirašyti darbų rangos sutartis ir įsipareigojimo skirti lėšas.2021-06-15
Dėl dalyvavimo projekte „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų infrastruktūros plėtra Tauragės regione“.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T1-268 „Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Kraštovaizdžio formavimas Šilalės mieste“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-70 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl leidimo išnuomoti socialinį būstą savivaldybės būsto nuomos sąlygomis.2021-06-15
Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko ribojimo renginių metu Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje.2021-06-15
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės knygynas“ akcijų privatizavimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T1-41 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-244 „Dėl Integralios pagalbos teikimo Šilalės rajone tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T1-128 „Dėl Tuberkuliozės profilaktikos Šilalės rajone tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 18 posėdžio sprendimų sąrašas2021-06-15
Dėl 2017 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo.2021-06-15
Dėl įsipareigojimo skirti lėšas2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T1-24 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės lopšeliui – darželiui „Žiogelis“.2021-06-15
Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką.2021-06-15
Dėl leidimo pasirašyti darbų rangos sutartis ir įsipareigojimo skirti lėšas.2021-06-15
Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijai.2021-06-15
Dėl dalyvavimo projekte „Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“2021-06-15
Dėl mokyklinių autobusų perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 21 d. sprendimo Nr. T1-6 „Dėl viešame aukcione parduodamo Šilalės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo metinės vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybėje esančių nekilnojamojo turto objektų, kurie yra apleisti, neprižiūrimi, nenaudojami, naudojami ne pagal paskirtį, sąrašo patvirtinimo.2021-06-15
Dėl leidimo išnuomoti socialinius būstus savivaldybės būstų nuomos sąlygomis.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų nuostatų tvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos 2015 metų veiklos ataskaitos.2021-06-15
Dėl socialinių paslaugų teikimo globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams Šilalės rajone tvarkos aprašo patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2015 metų ataskaitos patvirtinimo.2021-06-15
Dėl tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų kabineto (savivaldybės DOTS kabineto) įsteigimo ir laikinųjų DOTS paslaugų teikimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono kaimo plėtros rėmimo programos 2016-2018 metams, programos paraiškų atrankos komisijos ir jos veiklos nuostatų tvirtinimo.2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 17 posėdžio sprendimų sąrašas2021-06-15
Posėdžio protokolas2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T1-15 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos 2015 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T1-24 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-149 „Dėl vaikų priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl dalyvavimo projekte „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-155 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl dalyvavimo projekte „Administracinių paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse“2021-06-15
Dėl leidimo rengti ir teikti paraiškas pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kitų, išskyrus biokuro) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“2021-06-15
Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centrui atnaujinti investicijų projektą2021-06-15
Dėl 2016 metų žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo2021-06-15
Dėl 2016 metų neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo2021-06-15
Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2017 metams2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-211 „Dėl Parduodamų Šilalės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-193 „Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T1-240 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės neprivatizuojamų įstaigų, bendrovių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl pritarimo Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Uždarosios akcinės bendrovės „Gedmina“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės knygynas“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-67 „Dėl socialinių paslaugų teikimo Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose“ pakeitimo2021-06-15
Dėl palaikų parvežimo išlaidų kompensavimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-245 ,,Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų socialinių paslaugų teikimo ir jų kainų tvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl socialinių paslaugų finansavimo išlaidų maksimalaus dydžio nustatymo2021-06-15
Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės 2016 metų siektinų veiklos užduočių, kiekybinių ir kokybinių veiklos vertinimo rodiklių patvirtinimo2021-06-15
Dėl viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų siektinų veiklos užduočių, kiekybinių ir kokybinių veiklos vertinimo rodiklių patvirtinimo2021-06-15
Dėl viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų siektinų veiklos užduočių, kiekybinių ir kokybinių veiklos vertinimo rodiklių patvirtinimo2021-06-15
Dėl viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos 2016 metų siektinų veiklos užduočių, kiekybinių ir kokybinių veiklos vertinimo rodiklių patvirtinimo2021-06-15
Dėl viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos 2016 metų siektinų veiklos užduočių, kiekybinių ir kokybinių veiklos vertinimo rodiklių patvirtinimo2021-06-15
Dėl viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos 2016 metų siektinų veiklos užduočių, kiekybinių ir kokybinių veiklos vertinimo rodiklių patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo2021-06-15
Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties sudarymui2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 16 posėdžio sprendimų sąrašas2021-06-15
Posėdžio protokolas2021-06-15
Dėl atstovų į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą išrinkimo2021-06-15
Dėl pritarimo Keturšaliam bendradarbiavimo protokolo projektui pagal Jaunimo reikalų departamento prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Regioninių jaunimo organizacijų tarybų stiprinimo programų finansavimo 2016-2017 metais konkursą2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės kontrolieriaus 2015 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti2021-06-15
Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-4 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Šilalės rajono bendrojo ugdymo mokyklose 2016-2017 mokslo metais2021-06-15
Dėl Šilalės r. Bijotų Dionizo Poškos pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos2021-06-15
Dėl Šilalės r. Tenenių pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T1-315 „Dėl Šilalės švietimo pagalbos tarnybos teikiamų paslaugų kainų ir gaunamų lėšų už teikiamas paslaugas naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės r. Bijotų Dionizo Poškos pagrindinės mokyklos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės r. Obelyno pagrindinės mokyklos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės r. Tenenių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės r. Žadeikių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės sporto mokyklos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl Šilalės meno mokyklos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl tikslinių ir (ar) rezervo programos lėšų, skiriamų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2016-2018 m. objektų sąrašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl mokesčio už naudojimąsi Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais dydžių nustatymo, Mokesčio mokėjimo, administravimo, priežiūros ir leidimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl pritarimo projekto „Socialinės kaimynijų integracijos platformos kūrimas siekiant sumažinti skurdą ir socialinę atskirtį“ paraiškos teikimui2021-06-15
Dėl sutikimo perimti valstybei nuosavybės teise priklausantį materialųjį turtą savivaldybės nuosavybėn2021-06-15
Dėl savivaldybės būsto pardavimo2021-06-15
Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais2021-06-15
Dėl vietinių rinkliavų nustatymo ir Vietinių rinkliavų Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų patvirtinimo2021-06-15
Dėl Automobilinių parduotuvių, iš kurių aptarnaujami Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje esančių kaimų ir miestelių gyventojai, mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ir (ar) tabako gaminiais tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo metinės vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-211 „Dėl Parduodamų Šilalės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2016 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo2021-06-15
Dėl palaikų parvežimo išlaidų kompensavimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2015 m. veiklos ataskaitos2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos2021-06-15
Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos2021-06-15
Dėl Viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės 2015 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl Viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro 2015 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl Viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 2015 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl Viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos 2015 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl Viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos 2015 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl Viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos 2015 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2015 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2015 metų ataskaitos2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T1-185 „Dėl Viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl burnos higienisto mokamų paslaugų kainų nustatymo viešojoje įstaigoje Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centre2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T1-18 „Dėl pritarimo partnerystei pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ pakeitimo2021-06-15
Dėl pritarimo partnerystei pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-46 „Dėl Šilalės miesto ir rajono savivaldybėje esančių miestelių ir gyvenviečių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 15 posėdžio sprendimų sąrašas2021-06-15
Posėdžio protokolas2021-06-15
Dėl Šilalės sporto mokyklos gauto mokesčio už baseino teikiamas paslaugas lėšų panaudojimo2021-06-15
Dėl pritarimo Panaudos sutarties su Lietuvos žydų (litvakų) bendruomene projektui2021-06-15
Dėl valstybinės žemės sklypo nuomos2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T1-282 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ autobusų stoties pastato rekonstrukcijos“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-194 „Dėl Šilalės rajono melioracijos griovių ir hidrotechninių statinių rekonstrukcijos“ pakeitimo2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 14 posėdžio sprendimų sąrašas2021-06-15
Rajono savivaldybės tarybos 14 posėdžio protokolas2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės mero 2015 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių atsiskaitymo gyventojams tvarkaraščio patvirtinimo2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Privatizavimo fondo panaikinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės paskolos refinansavimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T1-214 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų (etatų), gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, Šilalės rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupei2021-06-15
Dėl lėšų skyrimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-180 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo2021-06-15
Dėl sutikimo reorganizuoti Šilalės r. Bijotų Dionizo Poškos pagrindinę mokyklą, prijungiant ją prie Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos2021-06-15
Dėl sutikimo reorganizuoti Šilalės r. Tenenių pagrindinę mokyklą, prijungiant ją prie Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos2021-06-15
Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus2021-06-15
Dėl lėšų skyrimo Šilalės miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijai rengti2021-06-15
Dėl pritarimo patikslintam bendradarbiavimo sutarties projektui2021-06-15
Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijai2021-06-15
Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijai2021-06-15
Dėl užsakovo funkcijų pavedimo viešajai įstaigai Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centrui2021-06-15
Dėl investicijų projektų rengimo ir teikimo Valstybės investicijų 2017-2019 metų programai2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, taisymo (remonto) darbų programos 2016-2018 m. patvirtinimo2021-06-15
Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2016 metų objektų sąrašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl sutikimo perimti valstybės trumpalaikį materialųjį turtą savivaldybės nuosavybėn2021-06-15
Dėl savivaldybės būsto pardavimo (neskelbiamas dėl asmens duomenų apsaugos)2021-06-15
Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo metinės vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą (priedas neskelbiamas dėl asmens duomenų apsaugos)2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-193 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro įstatinio kapitalo didinimo2021-06-15
Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems faktinių išlaidų maksimalių dydžių nustatymo2021-06-15
Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose nustatymo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos 2016-2019 metų programos patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų 2016 m. veiklos programos2021-06-15
Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės sveikatos priežiūros specialistų poreikio 2016–2020 m. prognozės suderinimo2021-06-15
Dėl viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro sveikatos priežiūros specialistų poreikio 2016-2020 m. prognozės suderinimo2021-06-15
Dėl viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos sveikatos priežiūros specialistų poreikio 2016-2020 m. prognozės suderinimo2021-06-15
Dėl viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos sveikatos priežiūros specialistų poreikio 2016–2020 m. prognozės suderinimo2021-06-15
Dėl viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro sveikatos priežiūros specialistų poreikio 2016– 2020 m. prognozės suderinimo2021-06-15
Dėl viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos sveikatos priežiūros specialistų poreikio 2016–2020 m. prognozės suderinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 13 posėdžio sprendimų sąrašas2021-06-15
Rajono savivaldybės tarybos 13 posėdžio protokolas2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 12 posėdžio sprendimų sąrašas2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 12 posėdžio balsavimo rezultatai2021-06-15
Rajono savivaldybės tarybos 12 posėdžio protokolas2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2016 metų veiklos programos tvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-17 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų ir savivaldybės administracijos skyrių, seniūnijų ir į struktūrinius padalinius neįeinančių darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinių atlyginimų schemų (koeficientais) patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos 2016-2018 m.2021-06-15
Dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Šilalės rajone programos 2016-2020 m.2021-06-15
Dėl Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus nuostatų patvirtinimo2021-06-15
Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Požerės Kristaus Atsimainymo bažnyčios komplekso aktualizavimas vietos bendruomenės poreikiams“2021-06-15
Dėl paviršinių nuotekų tvarkytojo skyrimo Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 11 posėdžio sprendimų sąrašas2021-06-15
Rajono savivaldybės tarybos 11 posėdžio protokolas2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-17 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2016-2018 metų biudžeto programų sąrašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T1-123 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 metų privatizavimo fondo lėšų naudojimo sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2016 metų viešųjų darbų programos patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2016 metų viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Valstybės tarnautojų vertinimo komisijos sudarymo2021-06-15
Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio seniūnijos gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo, gatvės pavadinimo suteikimo ir gatvės panaikinimo2021-06-15
Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T1-316 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės verslo plėtros programos patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl gatvės įregistravimo2021-06-15
Dėl tarnybinių gyvenamųjų patalpų nuomos2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-211 „Dėl Parduodamų Šilalės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-70 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-309 „Dėl Šilalės rajono gyventojams teikiamų paslaugų gerinimo bei atliekų tvarkymo programos“ pakeitimo2021-06-15
Dėl maitinimo, medikamentų, aprangos ir patalynės piniginių išlaidų normų 2016 metams Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namuose nustatymo2021-06-15
Dėl maitinimo, medikamentų, aprangos ir patalynės piniginių išlaidų normų 2016 metams Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose nustatymo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose teikiamų socialinės globos paslaugų kainos tvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-30 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimo ir teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų modernizavimo rėmimo programos patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-294 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus pareiginių nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-231 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Nerijaus Jocio paskyrimo į Šilalės r. Žadeikių pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T1-41 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą“ pakeitimo2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 9 posėdžio sprendimų sąrašas2021-06-15
Rajono savivaldybės tarybos 9 posėdžio protokolas2021-06-15
Dėl pritarimo taikos sutarties projektui civilinėje byloje Nr. L2-839-999/2015.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-17 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl pavedimo derinti dokumentų ir bylų apskaitos dokumentus ir dokumentacijos planus.2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo programai.2021-06-15
Dėl Mokinių priėmimo į Šilalės meno mokyklą tvarkos aprašo patvirtinimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-230 „Dėl pavedimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui atlikti dalį steigėjo funkcijų“ pripažinimo netekusiu galios.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-156 ,,Dėl Šilalės rajono gabių moksleivių ir studentų paramos bei skatinimo programos, atrankos komisijos ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo ir gatvės pavadinimo suteikimo.2021-06-15
Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus.2021-06-15
Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijai.2021-06-15
Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės sporto mokyklai.2021-06-15
Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės meno mokyklai.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T1-139 „Dėl įsipareigojimo skirti lėšas“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-67 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2015 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.2021-06-15
Dėl paraiškos „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose)“ rengimo ir teikimo.2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-317 „Dėl Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisijos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl kai kurių Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios2021-06-15
Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2016 metais vykdomai veiklai, patvirtinimo2021-06-15
Dėl leidimo išnuomoti socialinius būstus savivaldybės būstų nuomos sąlygomis2021-06-15
Dėl tarnybinių gyvenamųjų patalpų2021-06-15
Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ autobusų stoties pastato rekonstrukcijos koncepcijos2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklių, aprašų, susijusių su kapinių tvarkymu, priežiūra ir laidojimu jose, patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T1-184 „Dėl Viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-185 „Dėl Šilalės sporto mokyklos teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 8 posėdžio protokolas2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 8 posėdžio sprendimų sąrašas2021-06-15
Dėl išsklaidytųjų angliavandenilių paieškos, žvalgybos ir naudojimo Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje2021-06-15
Dėl įsipareigojimo skirti lėšas2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-17 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T1-214 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų (etatų), gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, Šilalės rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl pavedimo atlikti dalį steigėjo funkcijų2021-06-15
Dėl apmokėjimo už brandos egzaminų administravimą ir vykdymą ugdymo įstaigų vadovams2021-06-15
Dėl Šilalės meno mokyklos nuostatų patvirtinimo2021-06-15
Dėl Savanoriškos veiklos Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-247 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai2021-06-15
Dėl UAB „Šilalės autobusų parkas“ keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų dydžių peržiūrėjimo2021-06-15
Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo metinės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-70 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo renginių metu Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje2021-06-15
Dėl Savivaldybės turto investavimo ir Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo2021-06-15
Dėl vidutinių kuro kainų nepasiturintiems gyventojams tvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-244 „Dėl Integralios pagalbos teikimo Šilalės rajone tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-245 „Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų socialinių paslaugų teikimo ir jų kainų tvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T1-278 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015-2017 metų korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 7 posėdžio protokolas2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 7 posėdžio sprendimų sąrašas2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 6 posėdžio sprendimų sąrašas2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 6 posėdžio protokolas2021-06-15
Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-17 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T1-214 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų (etatų), gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, Šilalės rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. T1-196 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės narystės asociacijoje Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupėje“ pakeitimo2021-06-15
Dėl pritarimo dalyvauti Šilalės miesto vietos veiklos grupės veikloje2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. 424 „Dėl specialiojo plano patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės sporto mokyklos teikiamų paslaugų kainų nustatymo2021-06-15
Dėl nekilnojamojo turto, esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvoje, Varnių g., nurašymo ir likvidavimo2021-06-15
Dėl nekilnojamojo turto, esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Požerės k., Medvėgalio g. 7, nurašymo ir likvidavimo2021-06-15
Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo2021-06-15
Dėl Savivaldybės viešojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo paskyrimo2021-06-15
Dėl gatvės įregistravimo2021-06-15
Dėl nekilnojamojo daikto įregistravimo2021-06-15
Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ įstatinio kapitalo mažinimo2021-06-15
Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono melioracijos griovių ir hidrotechninių statinių rekonstrukcijos2021-06-15
Dėl pritarimo partnerystei pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtros, modernizavimo ar pritaikymo infrastruktūra“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-37 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 21 d. sprendimo Nr. T1-167 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų direktorių tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 5 posėdžio sprendimų sąrašas2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 5 posėdžio protokolas2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko ir jo pavaduotojo skyrimo2021-06-15
Dėl „Auksinės gilės“ atrankos komisijos sudarymo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Peticijų komisijos sudarymo ir komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 3 d. sprendimo Nr. T1-155 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo2021-06-15
Dėl leidimo imti trumpalaikę paskolą (kreditinę liniją) UAB „Šilalės šilumos tinklai“2021-06-15
Dėl leidimo laikinai neteikti ikimokyklinio ugdymo paslaugų Šilalės lopšelyje-darželyje „Žiogelis“2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. T1-233 „Dėl Mokesčio už pailgintos darbo dienos grupės lankymą nustatymo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-40 „Dėl Etninės kultūros plėtros programos įgyvendinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Akreditavimo komisijos ir jos nuostatų patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-7 „Dėl Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo programos“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės suaugusiųjų mokyklos tipo pakeitimo ir Šilalės suaugusiųjų mokyklos nuostatų patvirtinimo2021-06-15
Dėl vaikų priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos ataskaitos2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo2021-06-15
Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos ataskaitai2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T1-5 „Dėl Šilalės rajono nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos tvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono gabių moksleivių ir studentų paramos bei skatinimo programos, atrankos komisijos ir nuostatų patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos, Savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų 2014 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos2021-06-15
Dėl pavedimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai2021-06-15
Dėl Šilalės miesto vietos veiklos grupės steigimo inicijavimo2021-06-15
Dėl įsipareigojimo skirti lėšas2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T1-296 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Privatizavimo komisijos sudarymo ir Šilalės rajono savivaldybės Privatizavimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T1-316 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės verslo plėtros programos patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo2021-06-15
Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-317 „Dėl Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisijos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-309 „Dėl Šilalės rajono gyventojams teikiamų paslaugų gerinimo bei atliekų tvarkymo programos“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės stebėsenos ir kontrolės vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybėje esančio nekilnojamojo turto, kuris yra nenaudojamas, neprižiūrimas ir apleistas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo metinės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano ir Šilalės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo2021-06-15
Dėl Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ 2015-2019 metų veiklos plano patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T1-46 „Dėl Šilalės rajono kaimo plėtros rėmimo programos, programos paraiškų atrankos komisijos ir jos veiklos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-192 „Dėl Šilalės rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl pavedimo vykdyti Savivaldybės tarybos paprastajai kompetencijai priskirtąją funkciją2021-06-15
Dėl dalyvavimo Tarpregioninio bendradarbiavimo programos INTERREG EUROPE projekte „Pavojingų cheminių medžiagų valdymas savivaldos lygiu (NonHazCity)“2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 4 posėdžio sprendimų sąrašas2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 4 posėdžio protokolas2021-06-15
T1-118 Dėl priemokos nustatymo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui2021-06-15
T1-119 Dėl priemokos nustatymo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui2021-06-15
T1-120 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos nario ženklelio ir mero regalijų įteikimo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo2021-06-15
T1-121 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-17 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
T1-122 Dėl 2016 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo2021-06-15
T1-123 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 metų Privatizavimo fondo lėšų naudojimo sąmatos patvirtinimo2021-06-15
T1-124 Dėl Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos Upynos vidurinio ugdymo skyriaus steigimo ir Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo2021-06-15
T1-125 Dėl Šilalės r. Upynos Stasio Girėno vidurinės mokyklos tipo ir pavadinimo pakeitimo ir Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklos nuostatų patvirtinimo2021-06-15
T1-126 Dėl dalyvavimo įgyvendinant projektą2021-06-15
T1-127 Dėl projekto „Bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimas Šilalės rajone“2021-06-15
T1-128 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T1-265 „Dėl kreipimosi su prašymu į Lietuvos Respublikos Vyriausybę dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo2021-06-15
T1-129 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą2021-06-15
T1-130 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn2021-06-15
T1-131 Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos Pajūrio seniūnijai nuomoti negyvenamąsias patalpas2021-06-15
T1-132 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise2021-06-15
T1-133 Dėl Savivaldybės finansinio turto investavimo ir Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ nuostolių dengimo2021-06-15
T1-134 Dėl atstovų delegavimo į UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro stebėtojų tarybą ir valdybą2021-06-15
T1-135 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo2021-06-15
T1-136 Dėl Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos nuostatų patvirtinimo2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 3 posėdžio sprendimų sąrašas2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 3 posėdžio protokolas2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
T1-111 Dėl 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T1-57 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2012 – 2015 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
T1-112 Dėl 2015 metų neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo2021-06-15
T1-113 Dėl 2015 metų žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo2021-06-15
T1-114 Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2016 metams2021-06-15
T1-115 Dėl paraiškos „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šilalės rajone (Pajūryje), III eilė“ rengimo ir teikimo2021-06-15
T1-116 Dėl įsipareigojimo skirti lėšas darbams vykdyti2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 1 posėdžio sprendimų sąrašas2021-06-15
Balsavimo rezultatai2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 1 posėdžio protokolas2021-06-15
T1-98 Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo atleidimo iš pareigų2021-06-15
T1-99 Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotojo paskyrimo2021-06-15
T1-100 Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus paskyrimo2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 50 posėdžio sprendimų sąrašas2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 50 posėdžio protokolas2021-06-15
T1-40 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T1-260 „Dėl įsipareigojimo skirti lėšas Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčiai“ pakeitimo2021-06-15
T1-41 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-4 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
T1-42 Dėl Šilalės rajono savivaldybės lėšų, gautų už parduotus valstybinės žemės sklypus, naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
T1-43 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės kontrolieriaus 2014 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-44 Dėl klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Šilalės rajono bendrojo ugdymo mokyklose 2015-2016 mokslo metais2021-06-15
T1-45 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-46 Dėl pritarimo Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-47 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-48 Dėl pritarimo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-49 Dėl pritarimo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-50 Dėl pritarimo Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-51 Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-52 Dėl pritarimo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-53 Dėl pritarimo Šilalės r. Upynos Stasio Girėno vidurinės mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-54 Dėl pritarimo Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-55 Dėl pritarimo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-56 Dėl pritarimo Šilalės r. Bijotų Dionizo Poškos pagrindinės mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-57 Dėl pritarimo Šilalės r. Obelyno pagrindinės mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-58 Dėl pritarimo Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-59 Dėl pritarimo Šilalės r. Tenenių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-60 Dėl pritarimo Šilalės r. Žadeikių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-61 Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-62 Dėl pritarimo Šilalės meno mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-63 Dėl pritarimo Šilalės sporto mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-64 Dėl pritarimo Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-65 Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus2021-06-15
T1-66 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Pajūrio seniūnijos Pajūrio gyvenamojoje vietovėje2021-06-15
T1-67 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2015 metų objektų sąrašo patvirtinimo2021-06-15
T1-68 Dėl Šilalės miesto bendrojo plano ir Šilalės miesto plėtros susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų specialiojo plano koregavimo2021-06-15
T1-69 Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo metinės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą2021-06-15
T1-70 Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo PAKEISTAS NUO 2015-09-302021-06-15
T1-71 Dėl koeficientų Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžiui apskaičiuoti nustatymo2021-06-15
T1-72 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai pagal panaudos sutartį2021-06-15
T1-73 Dėl patalpų atidalijimo2021-06-15
T1-74 Dėl gatvių įregistravimo2021-06-15
T1-75 Dėl sutikimo perimti Savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą2021-06-15
T1-76 Dėl pritarimo Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-77 Dėl pritarimo Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-78 Dėl pritarimo Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-79 Dėl pritarimo Uždarosios akcinės bendrovės „Gedmina“ direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-80 Dėl pritarimo Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės knygynas“ direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-81 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T1-26 „Dėl socialinės paramos Šilalės rajono savivaldybės mokiniams“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Trumpalaikės socialinės globos paslaugų institucijoje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
T1-83 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T1-236 „Dėl Ilgalaikės socialinės globos paslaugų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
T1-84 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo2021-06-15
T1-85 Dėl pritarimo Šilalės rajono socialinių paslaugų namų direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-86 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-87 Dėl mokamos paslaugos kainos Viešojoje įstaigoje Šilalės rajono ligoninėje2021-06-15
T1-88 Dėl Viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-89 Dėl Viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-90 Dėl Viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-91 Dėl Viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-92 Dėl Viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-93 Dėl Viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-94 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-15 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių atsiskaitymo gyventojams tvarkaraščio patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
T1-95 Dėl kreipimosi į teismą2021-06-15
T1-96 Dėl pritarimo Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 49 posėdžio sprendimų sąrašas2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 49 posėdžio protokolas2021-06-15
T1-13 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-14 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės mero 2014 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-15 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių atsiskaitymo gyventojams tvarkaraščio patvirtinimo2021-06-15
T1-16 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-17 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo2021-06-15
T1-18 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Privatizavimo fondo lėšų naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
T1-19 Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio2021-06-15
T1-20 Dėl pritarimo teikti paraišką2021-06-15
T1-21 Dėl investicijų projektų rengimo ir teikimo Valstybės investicijų 2016-2018 metų programai2021-06-15
T1-22 Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijai2021-06-15
T1-23 Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės lopšeliui – darželiui „Žiogelis“2021-06-15
T1-24 Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijai2021-06-15
T1-25 Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijai2021-06-15
T1-26 Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Viešajai įstaigai Šilalės rajono ligoninei2021-06-15
T1-27 Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Viešajai įstaigai Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centrui2021-06-15
T1-28 Dėl leidimo įtraukti papildomą veiklą į projektą Nr. VP3-3.1-AM-01-V-05-036 „Vandentiekio ir buitinių nuotekų plėtra Šilalės rajone (Pajūryje)“2021-06-15
T1-29 Dėl leidimo Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijai nuomoti negyvenamąsias patalpas2021-06-15
T1-30 Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos Pajūrio seniūnijai nuomoti negyvenamąsias patalpas2021-06-15
T1-31 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-246 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
T1-32 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų 2015 m. veiklos programos2021-06-15
T1-33 Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2014 metų ataskaitos patvirtinimo2021-06-15
T1-34 Dėl Šilalės rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2014 metų ataskaitos2021-06-15
T1-35 Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2014 m. veiklos ataskaitos2021-06-15
T1-36 Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2014 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo2021-06-15
T1-38 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-248 „Dėl pritarimo partnerystei pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonę „Žemės ūkio vandentvarka“ pakeitimo2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 48 posėdžio sprendimų sąrašas2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 48 posėdžio protokolas2021-06-15
T1-1 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 metų darbo plano patvirtinimo2021-06-15
T1-2 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nepanaudotų piniginei socialinei paramai lėšų skyrimo kitoms savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
T1-3 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T1-222 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo ir administratoriaus skyrimo“ pakeitimo2021-06-15
T1-4 Dėl sutikimo perimti Savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą2021-06-15
T1-5 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo2021-06-15
T1-6 Dėl Viešame aukcione parduodamo Šilalės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo2021-06-15
T1-7 Dėl Šilalės rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
T1-8 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr.T1-67 „Dėl socialinių paslaugų teikimo Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose“ pakeitimo2021-06-15
T1-9 Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
T1-10 Dėl Šilalės rajono viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos programos tvirtinimo2021-06-15
T1-11 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure, pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo2021-06-15
T1-12 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-45 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Dionizo Poškos premijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 47 posėdžio sprendimų sąrašas2021-06-15
Rajono savivaldybės tarybos 47 posėdžio protokolas2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 23 d. vykusio 47-ojo posėdžio balsavimo rezultatai2021-06-15
T1-284 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2015 metų veiklos programos tvirtinimo2021-06-15
T1-285 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-38 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
T1-286 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 metų viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo2021-06-15
T1-287 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 metų viešųjų darbų programos patvirtinimo2021-06-15
T1-288 Dėl lėšų, skirtų savivaldybių išlaidoms, numatomoms patirti ar patirtoms pritaikant informacines sistemas euro įvedimui, kompensuoti 2014 metais, paskirstymo2021-06-15
T1-289 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-201 „Dėl Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
T1-290 Dėl pritarimo kreipimosi projektui2021-06-15
T1-291 Dėl Šilalės rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos programos 2015 – 2018 metams patvirtinimo2021-06-15
T1-292 Dėl Šilalės rajono etninės kultūros plėtros programos patvirtinimo2021-06-15
T1-293 Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojų mokestinių nepriemokų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo2021-06-15
T1-294 Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio mokestinių nepriemokų pripažinimo beviltiškomis dėl senaties termino ir jų nurašymo2021-06-15
T1-295 Dėl sutikimo perimti Savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą2021-06-15
T1-296 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Privatizavimo komisijos sudarymo ir Šilalės rajono savivaldybės Privatizavimo komisijos nuostatų patvirtinimo2021-06-15
T1-297 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-309 „Dėl Šilalės rajono gyventojams teikiamų paslaugų gerinimo bei atliekų tvarkymo programos“ pakeitimo2021-06-15
T1-298 Dėl atleidimo nuo metinės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą2021-06-15
T1-299 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T1-41 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą“ pakeitimo2021-06-15
T1-300 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namuose teikiamų socialinės globos paslaugų kainos tvirtinimo2021-06-15
T1-301 Dėl maitinimo, medikamentų, aprangos ir patalynės piniginių išlaidų normų 2015 metams Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namuose nustatymo2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 46 posėdžio sprendimų sąrašas2021-06-15
Rajono savivaldybės tarybos 46 posėdžio protokolas2021-06-15
T1-256 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Šilalės rajonui nusipelniusių asmenų skatinimo programos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
T1-257 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. T1-251 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Šilalės rajono savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose“ pakeitimo2021-06-15
T1-258 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-38 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
T1-259 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2013 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo2021-06-15
T1-260 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo2021-06-15
T1-261 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-10 „Dėl Įpareigojimo išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus tėvams (globėjams, rūpintojams) Šilalės rajono savivaldybėje vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
T1-262 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 21 d. sprendimo Nr.T1-77 „Dėl Šilalės rajono nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija“ pakeitimo2021-06-15
T1-263 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-292 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2014-2016 metų plėtros programos patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
T1-264 Dėl Šilalės rajono savivaldybės kai kurių gyvenamųjų vietovių naikinimo, nustatymo ir pavadinimų suteikimo2021-06-15
T1-265 Dėl kreipimosi su prašymu į Lietuvos Respublikos Vyriausybę dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise2021-06-15
T1-266 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-299 „Dėl Mokinių važiavimo organizavimo ir išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-298 „Dėl Šilalės rajono gyventojams teikiamų paslaugų gerinimo bei atliekų tvarkymo programos papildymo“ pakeitimo2021-06-15
T1-268 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-49 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalių administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
T1-269 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-233 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimą įrengti išorinę reklamą Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
T1-270 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T1-321 „Dėl keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo ir nuostolių kompensavimo“ pakeitimo2021-06-15
T1-271 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-51 „Dėl Naujų abonentų, išskyrus vartotojus, prijungimo prie viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros įmokos ir mokėjimo tvarkos nustatymo“ pakeitimo2021-06-15
T1-272 Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo metinės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą2021-06-15
T1-274 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T1-121 „Dėl vietinių rinkliavų nustatymo ir vietinių rinkliavų Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
T1-273 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T1-117 „Dėl Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Šilalės rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
T1-275 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokėtojų beviltiškų skolų2021-06-15
T1-276 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr. T1-370 „Dėl Nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo Šilalės rajone tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
T1-277 Dėl palaikų parvežimo išlaidų kompensavimo2021-06-15
T1-278 Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo PAKEISTAS NUO 2015-10-012021-06-15
T1-279 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-20 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tikslinio medicinos studijų bei gyvenamojo būsto suteikimo rėmimo programos tvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
T1-280 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T1-180 „Dėl Šilalės rajono sveikatos priežiūros įstaigų ir jų teikiamų paslaugų modernizavimo rėmimo programos patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
T1-281 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T1-92 „Dėl Viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
T1-282 Dėl leidimo rengti techninį projektą2021-06-15
T1-283 Dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo ir naujai gatvei pavadinimo suteikimo Žadeikių seniūnijos Žadeikių gyvenamojoje vietovėje2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 45 posėdžio sprendimų sąrašas2021-06-15
Rajono savivaldybės tarybos 45 posėdžio protokolas2021-06-15
T1-224 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-38 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
T1-225 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. T1-308 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų sporto salių nuomos dydžio nustatymo ir nuomos tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
T1-226 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T1-457 „Dėl mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą Šilalės meno mokykloje nustatymo“ pakeitimo2021-06-15
T1-227 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. T1-421 „Dėl leidimo nuomoti ilgalaikį materialųjį daiktą, nuompinigių ir kainų už teikiamas atlygintinas paslaugas nustatymo Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigose“ pakeitimo2021-06-15
T1-228 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T1-103 „Dėl Šilalės suaugusiųjų mokyklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
T1-229 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-7 „Dėl Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo programos“ pakeitimo2021-06-15
T1-230 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. T1-389 „Dėl Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus teikiamų mokamų paslaugų įkainių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
T1-231 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T1-266 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro ir filialų teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
T1-232 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. T1-388 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų įkainių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
T1-233 Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro tarybos sudėties ir nuostatų tvirtinimo2021-06-15
T1-234 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Kvėdarnos seniūnijos gyvenamosiose vietovėse2021-06-15
T1-235 Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijai2021-06-15
T1-236 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T1-111 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2014 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
T1-237 Dėl sutikimo perimti Savivaldybės nuosavybėn valstybės ilgalaikį materialųjį turtą2021-06-15
T1-238 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T1-316 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės verslo plėtros programos patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
T1-239 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-306 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės verslo plėtros programos papildymo“ pakeitimo2021-06-15
T1-240 Dėl Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2015 metais vykdomai veiklai, patvirtinimo2021-06-15
T1-241 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-88 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
T1-242 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2002 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 405 „Dėl Šilalės rajono butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės tarifų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
T1-243 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-72 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo“ pakeitimo2021-06-15
T1-244 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T1-41 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą“ pakeitimo2021-06-15
T1-245 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. T1-328 „Dėl Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos ir Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos teikiamos šilumos kainų nustatymo“ pakeitimo2021-06-15
T1-246 Dėl Šilalės rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo2021-06-15
T1-247 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo PAKEISTAS NUO 2015-09-242021-06-15
T1-248 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T1-181 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
T1-249 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-298 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės socialinės paramos programos tvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
T1-250 Dėl maitinimo, medikamentų, aprangos ir patalynės piniginių išlaidų normų 2015 metams Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose nustatymo2021-06-15
T1-251 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-120 „Dėl socialinių paslaugų finansavimo išlaidų maksimalaus dydžio nustatymo“ pakeitimo2021-06-15
T1-252 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-309 „Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose teikiamų globos paslaugų kainos tvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
T1-253 Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų teikiamų socialinių paslaugų ir kainų sąrašo tvirtinimo2021-06-15
T1-254 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-245 „Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų socialinių paslaugų teikimo ir jų kainų tvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
T1-255 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T1-184 „Dėl Viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 44 posėdžio sprendimų sąrašas2021-06-15
Rajono savivaldybės tarybos 44 posėdžio protokolas2021-06-15
T1-184 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-56 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
T1-185 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenių pirmininkų išmokų su bendruomenės pirmininko veikla susijusioms išlaidoms skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
T1-186 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės seniūnaičių išmokų su seniūnaičio veikla susijusioms išlaidoms skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
T1-187 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-38 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
T1-188 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 21 d. sprendimo Nr. T1-180 „Dėl įsipareigojimo skirti lėšas“ pakeitimo2021-06-15
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T1-214 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų (etatų), gaunančių darbo užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, Šilalės rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo2021-06-15
T1-190 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T1-76 „Dėl atlyginimo dydžio nustatymo už papildomas paslaugas Šilalės suaugusiųjų mokykloje“ pakeitimo2021-06-15
T1-191 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 16 d. sprendimo Nr. T1-213 „Dėl pailgintos dienos grupės steigimo Šilalės suaugusiųjų mokykloje“ pakeitimo2021-06-15
T1-192 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 21 d. sprendimo Nr. T1-183 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T1-61 patvirtinto Klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Šilalės rajono bendrojo ugdymo mokyklose 2014-2015 mokslo metais pakeitimo“ pakeitimo2021-06-15
T1-193 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T1-105 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Šilalės rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose (grupėse) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
T1-194 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T1-348 „Dėl mokesčio už neformalųjį suaugusiųjų švietimą nustatymo Šilalės rajono sporto mokykloje“ pakeitimo2021-06-15
T1-195 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. T1-232 „Dėl mokesčio nustatymo už neformalųjį vaikų švietimą Šilalės rajono sporto mokykloje“ pakeitimo2021-06-15
T1-196 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. T1-233 „Dėl mokesčio už pailgintos darbo dienos grupės lankymą nustatymo“ pakeitimo2021-06-15
T1-198 Dėl leidimo Šilalės sporto mokyklai stoti į Lietuvos krepšinio federaciją2021-06-15
T1-199 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T1-315 „Dėl Šilalės švietimo pagalbos tarnybos teikiamų paslaugų kainų ir gaunamų lėšų už teikiamas paslaugas naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
T1-197 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T1-176 „Dėl Apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
T1-200 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T1-1320 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros paveldo objektų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
T1-201 Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo2021-06-15
T1-202 Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus2021-06-15
T1-203 Dėl įsipareigojimo skirti lėšas darbams vykdyti2021-06-15
T1-204 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-309 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2020 metų patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
T1-205 Dėl valstybei nuosavybes teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo2021-06-15
T1-206 Dėl leidimo nuomoti negyvenamąsias patalpas2021-06-15
T1-207 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T1-150 „Dėl UAB „Šilalės autobusų parkas“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo2021-06-15
T1-208 Dėl leidimo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijai nuomoti nekilnojamąjį turtą2021-06-15
T1-209 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T1-66 „Dėl UAB „Šilalės šilumos tinklai“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo2021-06-15
T1-210 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. T1-256 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Gedmina“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo2021-06-15
T1-211 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 17 d. sprendimo Nr. T1-268 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų bei atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo“ pakeitimo2021-06-15
T1-212 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T1-115 „Dėl Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisijos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo2021-06-15
T1-214 Dėl vidutinių kuro kainų nepasiturintiems gyventojams tvirtinimo2021-06-15
T1-213 Dėl UAB „Šilalės autobusų parkas“ keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų dydžių peržiūrėjimo ir Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T1-227 „Dėl UAB „Šilalės autobusų parkas“ keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų ir mokinių pavėžėjimo įkainių nustatymo“ pakeitimo2021-06-15
T1-215 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 16 d. sprendimo Nr. T1-225 „Dėl Šilalės rajono gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
T1-216 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. T1-209 „Dėl Viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės teikiamų mokamų nemedicininių paslaugų“ pakeitimo2021-06-15
T1-217 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-30 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro teikiamų visuomenės sveikatos mokymo paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
T1-218 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 16 d. sprendimo Nr. T1-227 „Dėl Viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo2021-06-15
T1-219 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T1-127 „Dėl mokamų slaugos paslaugų kainų patvirtinimo Šilalės rajono viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo2021-06-15
T1-220 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T1-87 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure teikiamų konsultacijų, pagal elgesio pataisos programą, kainos tvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
T1-221 Dėl mokamos paslaugos kainos nustatymo Viešojoje įstaigoje Šilalės rajono ligoninėje2021-06-15
T1-222 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T1-89 „Dėl Viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
T1-223 Dėl sutikimo perimti Savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 43 posėdžio sprendimų sąrašas2021-06-15
Rajono savivaldybės tarybos 43 posėdžio protokolas2021-06-15
T1-165 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T1-38 patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pakeitimo2021-06-15
T1-166 Dėl Šilalės rajono savivaldybės paskolos refinansavimo2021-06-15
T1-167 Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų direktorių tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo2021-06-15
T1-168 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T1-176 „Dėl pritarimo Projektų, planuojamų įgyvendinti pagal Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (LEADER metodu), sąrašui“ pakeitimo2021-06-15
T1-169 Dėl sutikimo perimti savivaldybės nuosavybėn valstybės ilgalaikį materialųjį turtą2021-06-15
T1-170 Dėl Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
T1-171 Dėl turto perdavimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos Laukuvos seniūnijai2021-06-15
T1-172 Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis patvirtinimo2021-06-15
T1-173 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T1-105 ,,Dėl UAB ,,Šilalės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei pardavimo kainų nustatymo“ pakeitimo2021-06-15
T1-174 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. T1-296 ,,Dėl UAB ,,Šilalės vandenys“ teikiamų paslaugų kainos nustatymo“ pakeitimo2021-06-15
T1-175 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-331 ,,Dėl UAB ,,Šilalės vandenys“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo2021-06-15
T1-176 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo2021-06-15
T1-177 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T1-31 patvirtinto 2014 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo pakeitimo2021-06-15
T1-178 Dėl įsipareigojimo skirti lėšas Viešajai įstaigai Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centrui2021-06-15
T1-179 Dėl įsipareigojimo skirti lėšas aikštelės įrengimui2021-06-15
T1-180 Dėl įsipareigojimo skirti lėšas2021-06-15
T1-181 Dėl Savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB „Šilalės autobusų parkas“ nuostolių dengimo2021-06-15
T1-182 Dėl sutikimo perimti Savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą2021-06-15
T1-183 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T1-61 patvirtinto klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Šilalės rajono bendrojo ugdymo mokyklose 2014-2015 mokslo metais pakeitimo2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 42 posėdžio sprendimų sąrašas2021-06-15
Rajono savivaldybės tarybos 42 posėdžio protokolas2021-06-15
T1-149 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos ataskaitos2021-06-15
T1-150 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T1-320 „Dėl Socialinės rizikos vaikų apskaitos Šilalės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriuje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios2021-06-15
T1-151 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T1-38 patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pakeitimo2021-06-15
T1-152 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T1-99 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo2021-06-15
T1-153 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ trumpalaikės paskolos (kreditinės linijos) grąžinimo termino pratęsimo2021-06-15
T1-154 Dėl Šilalės rajono savivaldybės strateginio veiklos planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti2021-06-15
T1-156 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T1-111 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2014 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
T1-157 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-15 „Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką“ pakeitimo2021-06-15
T1-158 Dėl pritarimo Traksėdžio kaimo bendruomenės teikiamai paraiškai pagal Vietos plėtros strategijos „Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija“ prioriteto II „Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ („Leader“ metodu)2021-06-15
T1-159 Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus2021-06-15
T1-160 Dėl pastato, esančio Šilalės r. sav., Kaltinėnų sen., Gineikių k., Akmenos g. 39, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir leidimo jį nurašyti ir nugriauti2021-06-15
T1-161 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise2021-06-15
T1-162 Dėl Laidojimo pašalpos teikimo iš Šilalės rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
T1-163 Dėl Šilalės rajono savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos 2014-2015 metų programos patvirtinimo2021-06-15
T1-164 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ kreditinės linijos grąžinimo termino pratęsimo2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 41 posėdžio sprendimų sąrašas2021-06-15
Rajono savivaldybės tarybos 41 posėdžio protokolas2021-06-15
T1-132 Dėl 2015 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo2021-06-15
T1-133 Dėl Šilalės rajono priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo2021-06-15
T1-134 Dėl Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos nuostatų tvirtinimo2021-06-15
T1-135 Dėl Kvėdarnos miestelio Žibučių gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo2021-06-15
T1-136 Dėl pritarimo Lietuvai pagražinti draugijos Šilalės skyriaus teikiamai paraiškai pagal Vietos plėtros strategijos „Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija“ prioriteto II „Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ („Leader“ metodu)2021-06-15
T1-137 Dėl pritarimo Bytlaukio bendruomenės teikiamai paraiškai pagal Vietos plėtros strategijos „Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija“ prioriteto II „Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ („Leader“ metodu)2021-06-15
T1-138 Dėl pritarimo Upynos miestelio bendruomenės teikiamai paraiškai pagal Vietos plėtros strategijos „Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija“ prioriteto II „Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ („Leader“ metodu)2021-06-15
T1-139 Dėl įsipareigojimo skirti lėšas2021-06-15
T1-140 Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos Laukuvos seniūnijai nuomoti nekilnojamąjį turtą2021-06-15
T1-141 Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos Laukuvos seniūnijai nuomoti negyvenamąją patalpą2021-06-15
T1-142 Dėl 2014 metų neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo2021-06-15
T1-143 Dėl sutikimo perimti Tauragės profesinio rengimo centro Pajūrio skyriaus pastatus2021-06-15
T1-144 Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2015 metams2021-06-15
T1-145 Dėl 2014 metų žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo2021-06-15
T1-146 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ įstatinio kapitalo mažinimo2021-06-15
T1-147 Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo metinės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą ir kitos paskirties metinės vietinės rinkliavos taikymo2021-06-15
T1-148 Dėl Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 40 posėdžio sprendimų sąrašas2021-06-15
Rajono savivaldybės tarybos 40 posėdžio protokolas2021-06-15
T1-103 Dėl draudimo rūkyti vietų nustatymo Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje2021-06-15
T1-104 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-7 „Dėl Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo programos“ pakeitimo2021-06-15
T1-105 Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Šilalės rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose (grupėse) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
T1-106 Dėl Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos vidaus struktūros pertvarkymo2021-06-15
T1-107 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos 2013 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai2021-06-15
T1-108 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Traksėdžio seniūnijos Dirkintų gyvenamojoje vietovėje2021-06-15
T1-109 Dėl investicijų projekto rengimo ir teikimo Valstybės investicijų 2015-2017 metų programai2021-06-15
T1-110 Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Viešajai įstaigai Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centrui2021-06-15
Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2014 metų objektų sąrašo patvirtinimo2021-06-15
T1-112 Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus2021-06-15
T1-113 Dėl dalyvavimo Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ programos projektų finansavimo konkurse2021-06-15
T1-114 Dėl administracinio pastato pirkimo Savivaldybės nuosavybėn2021-06-15
T1-115 Dėl atstumo nuo karinių ir sukarintos tarnybos, policijos ir kitų statutinių, sveikatos priežiūros, ugdymo įstaigų ir maldos namų, kuriuo draudžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais, nustatymo2021-06-15
T1-116 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T1-117 patvirtinto Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Šilalės rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo pakeitimo2021-06-15
T1-117 Dėl Savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB „Gedmina“ įstatinio kapitalo didinimo2021-06-15
T1-118 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės knygynas“ direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-119 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Gedmina“ direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-120 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-121 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-122 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-123 Dėl palaikų parvežimo išlaidų kompensavimo2021-06-15
T1-124 Dėl sutarties pasirašymo2021-06-15
T1-125 Dėl Šilalės rajono savivaldybės žmonių saugaus elgesio vandenyje ir ant ledo taisyklių patvirtinimo2021-06-15
T1-126 Dėl Viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės 2013 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-127 Dėl Viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro 2013 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-128 Dėl Viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 2013 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-129 Dėl Viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos 2013 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-130 Dėl Viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos 2013 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-131 Dėl Viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos 2013 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 39 posėdžio sprendimų sąrašas2021-06-15
Rajono savivaldybės tarybos 39 posėdžio protokolas2021-06-15
T1-56 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo2021-06-15
T1-57 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T1-241 patvirtintos Šilalės rajono savivaldybės mero fondo sudarymo, dydžio nustatymo, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos pakeitimo2021-06-15
T1-58 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės kontrolieriaus 2013 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-59 Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialų skaičiaus ir jų išdėstymo patvirtinimo2021-06-15
T1-60 Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų išorinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
T1-61 Dėl klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Šilalės rajono bendrojo ugdymo mokyklose 2014-2015 mokslo metais2021-06-15
T1-62 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-63 Dėl pritarimo Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-64 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-65 Dėl pritarimo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-66 Dėl pritarimo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-67 Dėl pritarimo Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-68 Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-69 Dėl pritarimo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-70 Dėl pritarimo Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-71 Dėl pritarimo Šilalės r. Upynos Stasio Girėno vidurinės mokyklos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-72 Dėl pritarimo Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-73 Dėl pritarimo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-74 Dėl pritarimo Šilalės r. Bijotų Dionizo Poškos pagrindinės mokyklos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-75 Dėl pritarimo Šilalės r. Obelyno pagrindinės mokyklos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-76 Dėl pritarimo Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-77 Dėl pritarimo Šilalės r. Tenenių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-78 Dėl pritarimo Šilalės r. Žadeikių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-79 Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-80 Dėl pritarimo Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-81 Dėl pritarimo Šilalės sporto mokyklos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-82 Dėl pritarimo Šilalės meno mokyklos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-83 Dėl pritarimo Keturšaliam bendradarbiavimo protokolui pagal Jaunimo reikalų departamento prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Regioninių jaunimo organizacijų tarybų stiprinimo programų finansavimo 2014-2015 metai konkursą2021-06-15
T1-84 Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijai2021-06-15
T1-85 Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Viešajai įstaigai Šilalės rajono ligoninei2021-06-15
T1-86 Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą2021-06-15
T1-87 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T1-116 1 punkto pakeitimo2021-06-15
T1-88 Dėl Šilalės rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
T1-89 Dėl Savivaldybės turto investavimo ir UAB „Šilalės vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo2021-06-15
T1-90 Dėl valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutarties nutraukimo2021-06-15
T1-91 Dėl valstybės turto nurašymo ir likvidavimo2021-06-15
T1-92 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai2021-06-15
T1-93 Dėl Šilalės rajono savivaldybės metinės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą bei registro duomenų keitimo taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
T1-94 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. T1-154 „Dėl pastato esminio pagerinimo darbų vertės perdavimo“ pakeitimo2021-06-15
T1-95 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T1-26 patvirtinto Mokinių nemokamo maitinimo Šilalės rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose tvarkos aprašo pakeitimo2021-06-15
T1-96 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2014 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo2021-06-15
T1-97 Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų 2013 metų veiklos rezultatų ataskaitos2021-06-15
T1-98 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų direktoriaus 2013 metų veiklos rezultatų ataskaitos2021-06-15
T1-99 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų 2014 m. veiklos programos2021-06-15
T1-100 Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudėties patvirtinimo2021-06-15
T1-101 Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2013 m. veiklos ataskaitos2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 38 posėdžio sprendimų sąrašas2021-06-15
Rajono savivaldybės tarybos 38 posėdžio protokolas2021-06-15
T1-34 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-35 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės mero 2013 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-36 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių atsiskaitymo gyventojams tvarkaraščio patvirtinimo2021-06-15
T1-37 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-38 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo2021-06-15
T1-39 Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų 2014 metų veiklos programų patvirtinimo2021-06-15
T1-40 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2014-2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano patvirtinimo2021-06-15
T1-41 Dėl investicijų projektų rengimo ir teikimo valstybės investicijų 2015-2017 metų programai2021-06-15
T1-42 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Traksėdžio seniūnijos Šėrikų gyvenamojoje vietovėje2021-06-15
T1-43 Dėl valstybinės žemės sklypų įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus2021-06-15
T1-44 Dėl leidimo rengti ir teikti papildomo finansavimo paraišką projektui „Bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos gerinimas Šilalės rajone“2021-06-15
T1-45 Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijai2021-06-15
T1-46 Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo Viešajai įstaigai Laukuvos ambulatorijai pagal panaudos sutartį2021-06-15
T1-47 Dėl dovanojamo nekilnojamojo turto priėmimo2021-06-15
T1-48 Dėl transporto priemonės perdavimo Birutės ir Albino Balsevičių šeimai pagal panaudos sutartį2021-06-15
T1-49 Dėl Šilalės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalių administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
T1-50 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T1-181 patvirtinto Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo pakeitimo2021-06-15
T1-51 Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo 2013 metų ataskaitos patvirtinimo2021-06-15
T1-52 Dėl Šilalės rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2013 metų ataskaitos2021-06-15
T1-53 Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo2021-06-15
T1-54 Dėl Šilalės rajono savivaldybės triukšmo prevencijos 2014 metų veiksmų plano patvirtinimo2021-06-15
T1-55 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl įgaliojimų Administracijos direktoriui ir Administracijos direktoriaus pavaduotojui vykdyti dalį Savivaldybės tarybos paprastajai kompetencijai priskirtųjų funkcijų“ pakeitimo2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 37 posėdžio sprendimų sąrašas2021-06-15
Rajono savivaldybės tarybos 37 posėdžio protokolas2021-06-15
T1-1 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 metų darbo plano patvirtinimo2021-06-15
T1-2 Dėl Šilalės rajono savivaldybės seniūnaičių išmokų su seniūnaičio veikla susijusioms išlaidoms skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
T1-3 Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenių pirmininkų išmokų su bendruomenės pirmininko veikla susijusioms išlaidoms skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
T1-4 Dėl Šilalės rajono savivaldybės mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
T1-5 Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pakeitimo2021-06-15
T1-6 Dėl dalyvavimo Lietuvos Respublikos ir Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos LT05 „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ projektų finansavimo konkurse2021-06-15
T1-7 Dėl leidimo rengti ir teikti paraiškas pagal Vietos plėtros strategijos „Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija“ prioriteto II „Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ („Leader“ metodu)2021-06-15
T1-8 Dėl pritarimo Balsių kaimo bendruomenės „Paneruotis“ teikiamai paraiškai pagal Vietos plėtros strategijos „Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija“ prioriteto II „Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ („Leader“ metodu)2021-06-15
T1-9 Dėl pritarimo Biržų Lauko kaimo bendruomenės teikiamai paraiškai pagal Vietos plėtros strategijos „Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija“ prioriteto II „Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ („Leader“ metodu)2021-06-15
T1-10 Dėl pritarimo Girdiškės kaimo bendruomenės teikiamai paraiškai pagal Vietos plėtros strategijos „Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija“ prioriteto II „Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ („Leader“ metodu)2021-06-15
T1-11 Dėl pritarimo Laukuvos miestelio bendruomenės teikiamai paraiškai pagal Vietos plėtros strategijos „Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija“ prioriteto II „Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ („Leader“ metodu)2021-06-15
T1-12 Dėl pritarimo Požerės kaimo bendruomenės teikiamai paraiškai pagal Vietos plėtros strategijos „Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija“ prioriteto II „Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ („Leader“ metodu)2021-06-15
T1-13 Dėl Projektų, planuojamų įgyvendinti pagal Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ („Leader“ metodu), sąrašo pakeitimo2021-06-15
T1-14 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Traksėdžio seniūnijos Dirkintų gyvenamojoje vietovėje2021-06-15
T1-15 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką2021-06-15
T1-16 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-204 ir 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T1-374 pripažinimo netekusiais galios2021-06-15
T1-17 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą2021-06-15
T1-18 Dėl leidimo nuomoti negyvenamąsias patalpas2021-06-15
T1-19 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo galiojimo laikotarpio pasirinkimo2021-06-15
T1-20 Dėl pastatų pripažinimo nereikalingais arba netinkamais (negalimais) naudoti ir leidimo juos nurašyti ir nugriauti2021-06-15
T1-21 Dėl Savivaldybės turto panaudos sutarties atnaujinimo2021-06-15
T1-22 Dėl ilgalaikio materialiojo ir trumpalaikio turto perdavimo panaudos pagrindais Laukuvos seniūnijos moterų klubui2021-06-15
T1-23 Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų teikiamų socialinių paslaugų ir kainų sąrašo tvirtinimo2021-06-15
T1-24 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namuose teikiamų socialinės globos paslaugų kainos tvirtinimo2021-06-15
T1-25 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 16 d. sprendimu Nr. T1-225 patvirtinto Šilalės rajono gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo pakeitimo2021-06-15
T1-26 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-192 „Dėl Šilalės rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo“ pakeitimo2021-06-15
T1-27 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tikslinio medicinos studijų bei gyvenamojo būsto suteikimo rėmimo programos pakeitimo2021-06-15
T1-28 Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo2021-06-15
T1-29 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure, pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo2021-06-15
T1-30 Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro teikiamų visuomenės sveikatos mokymo paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo2021-06-15
T1-31 Dėl Šilalės rajono 2014 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo2021-06-15
T1-32 Dėl įsipareigojimo skirti lėšas malkų įsigijimui2021-06-15
T1-33 Dėl leidimo UAB „Šilalės autobusų parkas“ imti ilgalaikę paskolą autobusams įsigyti2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 36 posėdžio sprendimų sąrašas2021-06-15
Balsavimo rezultatai2021-06-15
T1-312 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T1-34 patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto pakeitimo2021-06-15
T1-313 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo2021-06-15
T1-314 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2012 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo2021-06-15
T1-315 Dėl Šilalės švietimo pagalbos tarnybos teikiamų paslaugų kainų ir gaunamų lėšų už teikiamas paslaugas naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
T1-316 Dėl Gamtinio karkaso lokalizavimo ir ūkinės veiklos apribojimų, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo specialiojo plano tvirtinimo2021-06-15
T1-317 Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo nuostatų pakeitimo2021-06-15
T1-318 Dėl Šilalės rajono savivaldybės metinės vietinės rinkliavos ir registro duomenų keitimo už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą taikymo tvarkos aprašo pakeitimo2021-06-15
T1-319 Dėl maitinimo, medikamentų, aprangos ir patalynės piniginių išlaidų normų 2014 metams Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namuose nustatymo2021-06-15
T1-320 Dėl įsipareigojimo skirti lėšas2021-06-15
T1-321 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Kvėdarnos miestelio teritorijos bendrojo plano tvirtinimo2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 35 posėdžio sprendimų sąrašas2021-06-15
Rajono savivaldybės tarybos 35 posėdžio protokolas2021-06-15
T1-284 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2014 metų veiklos programos tvirtinimo2021-06-15
T1-285 Dėl Valstybės tarnautojų vertinimo komisijos sudarymo2021-06-15
T1-286 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T1-34 patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto pakeitimo2021-06-15
T1-287 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2013-2015 metų biudžeto programų sąrašo patvirtinimo2021-06-15
T1-288 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2014 metų viešųjų darbų programos patvirtinimo2021-06-15
T1-289 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2014 metų viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo2021-06-15
T1-290 Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų tvirtinimo2021-06-15
T1-291 Dėl Mokinių priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo 13 punkto pripažinimo netekusiu galios2021-06-15
T1-292 Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2014-2016 metų plėtros programos patvirtinimo2021-06-15
T1-293 Dėl įsipareigojimo skirti lėšas2021-06-15
T1-294 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Kaltinėnų miestelio teritorijos bendrojo plano tvirtinimo2021-06-15
T1-295 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Laukuvos miestelio teritorijos bendrojo plano tvirtinimo2021-06-15
T1-296 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio miestelio teritorijos bendrojo plano tvirtinimo2021-06-15
T1-297 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Upynos miestelio teritorijos bendrojo plano tvirtinimo2021-06-15
T1-298 Dėl Šilalės rajono gyventojams teikiamų paslaugų gerinimo bei atliekų tvarkymo programos papildymo2021-06-15
T1-299 Dėl Mokinių važiavimo organizavimo ir išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
T1-300 Dėl Valstybės turto nurašymo ir likvidavimo2021-06-15
T1-301 Dėl stoginės nurašymo ir 2009 m. gegužės 15 d. savivaldybės turto panaudos sutarties Nr. B6-73(T) patikslinimo2021-06-15
T1-302 Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo Šilalės rajono socialinių paslaugų namams pagal panaudos sutartį2021-06-15
T1-303 Dėl leidimo nuomoti negyvenamąsias patalpas2021-06-15
T1-304 Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ pagal panaudos sutartį2021-06-15
T1-305 Dėl Savivaldybės turto panaudos sutarties atnaujinimo2021-06-15
T1-306 Dėl Šilalės rajono savivaldybės verslo plėtros programos papildymo2021-06-15
T1-307 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T1-164 pakeitimo2021-06-15
T1-308 Dėl Šilalės rajono socialinės paramos ir paslaugų teikimo bei administravimo programos tvirtinimo2021-06-15
T1-309 Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose teikiamų socialinės globos paslaugų kainos tvirtinimo2021-06-15
T1-310 Dėl maitinimo, medikamentų, aprangos ir patalynės piniginių išlaidų normų 2014 metams Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose nustatymo2021-06-15
T1-311 Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros 2014-2018 metų strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 34 posėdžio sprendimų sąrašas2021-06-15
Rajono savivaldybės tarybos 34 posėdžio protokolas2021-06-15
T1-263 Dėl išsklaidytųjų angliavandenilių paieškos, žvalgybos ir naudojimo Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje2021-06-15
T1-264 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T1-34 patvirtinto Savivaldybės 2013 metų biudžeto pakeitimo2021-06-15
T1-265 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T1-99 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo2021-06-15
T1-266 Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro ir filialų teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo2021-06-15
T1-267 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką pagal priemonę VP3-1.4-AM-06-R „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“ pakeitimo2021-06-15
T1-268 Dėl Laukuvos miestelio Laisvės gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo2021-06-15
T1-269 Dėl Šilalės miesto plėtros susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų specialiojo plano tvirtinimo2021-06-15
T1-270 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo2021-06-15
T1-271 Dėl Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2014 metais vykdomai veiklai, ir Lengvatų sąrašų patvirtinimo2021-06-15
T1-272 Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų nuostatų tvirtinimo2021-06-15
T1-273 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T1-171 pripažinimo netekusiu galios2021-06-15
T1-274 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. T1-286 pripažinimo netekusiu galios2021-06-15
T1-275 Dėl Šilalės rajono 2014-2018 metų užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės programos patvirtinimo2021-06-15
T1-276 Dėl Šilalės rajono 2014-2018 metų programos „Švarus vanduo, švari aplinka – sveika šeima“ patvirtinimo2021-06-15
T1-277 Dėl Šilalės rajono savivaldybės lėtinių neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės bei sveikatos palaikymo ir stiprinimo 2014-2018 metų programos patvirtinimo2021-06-15
T1-278 Dėl Saugios bendruomenės Šilalės rajone 2014-2018 metų programos patvirtinimo2021-06-15
T1-279 Dėl Šilalės rajono savivaldybės alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos ir kontrolės 2014-2018 metų programos patvirtinimo2021-06-15
T1-280 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T1-29 patvirtinto 2013 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo pakeitimo2021-06-15
T1-281 Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos pakeitimo2021-06-15
T1-282 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties pasirašymui2021-06-15
T1-283 Dėl Šilalės rajono savivaldybės komunalinių atliekų, asmenų skaičiaus gyvenamajame būste ir kompostuojamų bioskaidžių bei žaliųjų atliekų deklaravimo tvarkos aprašo papildymo2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 33 posėdžio sprendimų sąrašas2021-06-15
Rajono savivaldybės tarybos 32 posėdžio protokolas2021-06-15
Rajono savivaldybės tarybos 33 posėdžio protokolas2021-06-15
T1-249 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T1-34 patvirtinto Savivaldybės 2013 metų biudžeto pakeitimo2021-06-15
T1-250 Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo2021-06-15
T1-251 Dėl Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Šilalės rajono savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose2021-06-15
T1-252 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T1-219 „Dėl Mokinių priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2021-06-15
T1-253 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2013 metais, objektų sąrašo pakeitimo2021-06-15
T1-254 Dėl pastato esminio pagerinimo darbų vertės perdavimo2021-06-15
T1-255 Dėl leidimo nuomoti negyvenamąsias patalpas2021-06-15
T1-256 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Gedmina“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo2021-06-15
T1-257 Dėl patalpų suteikimo panaudos pagrindais Viešajai įstaigai Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos centrui2021-06-15
T1-258 Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Kaltinėnų miestelio bendruomenei2021-06-15
T1-259 Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Laukuvos seniūnijos moterų klubui2021-06-15
T1-260 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą2021-06-15
T1-261 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų nuostatų tvirtinimo2021-06-15
T1-262 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-232 pripažinimo netekusiu galios2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 31 posėdžio sprendimų sąrašas2021-06-15
Rajono savivaldybės tarybos 31 posėdžio protokolas2021-06-15
T1-230 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T1-81 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ 2 punkto pakeitimo2021-06-15
T1-231 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T1-34 patvirtinto Savivaldybės 2013 metų biudžeto pakeitimo2021-06-15
T1-232 Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vardu gautos paramos skirstymo taisyklių patvirtinimo2021-06-15
T1-233 Dėl klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus patikslinimo Šilalės rajono bendrojo ugdymo mokyklose 2013-2014 mokslo metais2021-06-15
T1-234 Dėl Šilalės rajono gabių moksleivių ir studentų, turinčių mažiau galimybių, socialinės paramos bei skatinimo programos ir atrankos komisijos patvirtinimo2021-06-15
T1-235 Dėl Šilalės rajono savivaldybės daugiabučių namų modernizavimo programos pakeitimo2021-06-15
T1-236 Dėl leidimo rengti techninį projektą2021-06-15
T1-237 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 16 d. sprendimo Nr. T1-223 „Dėl Savivaldybės turto panaudos sutarties nutraukimo ir patalpų suteikimo panaudos pagrindais Šilalės suaugusiųjų mokyklai“ pakeitimo ir papildymo2021-06-15
T1-238 Dėl pavedimo UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui2021-06-15
T1-239 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T1-164 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto, esančio Šilalės r. sav., Požerės k., Ežero g. 20“ pakeitimo2021-06-15
T1-240 Dėl UAB „Šilalės vandenys“ įgyvendinto projekto „Vandentiekio ir nuotekų plėtra Šilalės rajone (Pajūryje)“ sąnaudų įskaičiavimo tvirtinant teikiamų paslaugų kainas2021-06-15
T1-241 Dėl vidutinių kuro kainų nepasiturintiems gyventojams tvirtinimo2021-06-15
T1-242 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T1-68 patvirtinto Šilalės rajono mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo pakeitimo2021-06-15
T1-243 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T1-181 patvirtinto Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo pakeitimo2021-06-15
T1-244 Dėl Integralios pagalbos teikimo Šilalės rajone tvarkos aprašo patvirtinimo PAKEISTAS NUO 2015-09-302021-06-15
T1-245 Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų socialinių paslaugų teikimo ir jų kainų tvirtinimo2021-06-15
T1-246 Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namuose nustatymo2021-06-15
T1-247 Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose nustatymo2021-06-15
T1-248 Dėl pritarimo partnerystei pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonę „Žemės ūkio vandentvarka“2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 30 posėdžio sprendimų sąrašas2021-06-15
Rajono savivaldybės tarybos 30 posėdžio protokolas2021-06-15
T1-213 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T1-34 patvirtinto Savivaldybės 2013 metų biudžeto pakeitimo2021-06-15
T1-214 Dėl didžiausio leistino darbuotojų (etatų), gaunančių darbo užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, Šilalės rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose, skaičiaus nustatymo2021-06-15
T1-215 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. T1-242 paimtos trumpalaikės paskolos (kreditinės linijos) termino pratęsimo2021-06-15
T1-216 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ trumpalaikės paskolos (kreditinės linijos) grąžinimo termino pratęsimo2021-06-15
T1-217 Dėl privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, skirtų savivaldybių visuomenės sveikatos programų rėmimo specialiosios programos finansavimui 2013 metais, paskirstymo2021-06-15
T1-218 Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų visuomenės sveikatos priežiūros veiklai 2013 metams vykdyti, paskirstymo2021-06-15
T1-219 Dėl Mokinių priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinim2021-06-15
T1-220 Dėl projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šilalės rajone (Pajūryje)“2021-06-15
T1-221 Dėl projekto „Kvėdarnos miestelio kapinių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos koplyčios pagerinimas, tako prie jos atnaujinimas, privažiavimo prie kapinių ir automobilių stovėjimo aikštelės rekonstravimas“2021-06-15
T1-222 Dėl Šilalės rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo ir administratoriaus skyrimo2021-06-15
T1-223 Dėl valstybinės žemės sklypų įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus2021-06-15
T1-224 Dėl patalpos perdavimo panaudos pagrindais kaimų bendruomenei „Aukštupis“2021-06-15
T1-225 Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą už 2012 metus2021-06-15
T1-226 Dėl gatvės įregistravimo Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise2021-06-15
T1-227 Dėl UAB „Šilalės autobusų parkas“ keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų ir mokinių pavėžėjimo įkainių nustatymo2021-06-15
T1-228 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T1-168 ir 2010 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T1-47 pripažinimo netekusiais galios2021-06-15
T1-229 Dėl autobuso „Mercedes-Benz Sprinter-308“ perdavimo panaudos pagrindais Šilalės r. Obelyno pagrindinei mokyklai2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 29 posėdžio sprendimų sąrašas2021-06-15
Rajono savivaldybės tarybos 29 posėdžio protokolas2021-06-15
T1-192 Dėl Šilalės garbės piliečio vardo suteikimo Jonui Biržiškiui2021-06-15
T1-193 Dėl Šilalės garbės piliečio vardo suteikimo Albinui Kentrai2021-06-15
T1-194 Dėl Šilalės garbės piliečio vardo suteikimo Pranui Šerpyčiui2021-06-15
T1-195 Dėl bendradarbiavimo susitarimo su Rusijos Federacijos Kaliningrado srities municipaliniu dariniu „Municipalinis Slavsko rajonas“2021-06-15
T1-196 Dėl Šilalės rajono savivaldybės narystės asociacijoje Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupėje2021-06-15
T1-197 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T1-34 patvirtinto Savivaldybės 2013 metų biudžeto pakeitimo2021-06-15
T1-198 Dėl Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos nuostatų tvirtinimo2021-06-15
T1-199 Dėl Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos ikimokyklinio ugdymo programos2021-06-15
T1-200 Dėl techninių projektų rengimo2021-06-15
T1-201 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo2021-06-15
T1-202 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą2021-06-15
T1-203 Dėl sutikimo perimti Tauragės profesinio rengimo centro Pajūrio skyriaus pastatus2021-06-15
T1-204 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise2021-06-15
T1-205 Dėl autobuso „Mercedes-Benz Sprinter-308“ suteikimo panaudos pagrindais Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijai2021-06-15
T1-206 Dėl Savivaldybei nuosavybes teise priklausančio turto ir Savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos patvirtinimo2021-06-15
T1-207 Dėl palaikų parvežimo išlaidų kompensavimo2021-06-15
T1-208 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tikslinio medicinos studijų bei gyvenamojo būsto suteikimo rėmimo vertinimo komisijos sudarymo2021-06-15
T1-209 Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės teikiamų mokamų nemedicininių paslaugų2021-06-15
T1-210 Dėl didžiausio leistino darbuotojų (etatų), gaunančių darbo užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, Šilalės rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose, skaičiaus nustatymo2021-06-15
T1-211 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-306 „Dėl leidimo rengti paraišką „Iždonų kultūros namų pastato remontas ir teritorijų pritaikymas bendruomenių poreikiams“ pakeitimo2021-06-15
T1-212 Dėl pritarimo projekto pagal Klimato kaitos specialiąją programą įgyvendinimui2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 28 posėdžio sprendimų sąrašas2021-06-15
Rajono savivaldybės tarybos 28 posėdžio protokolas2021-06-15
T1-174 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T1-151 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo ir papildymo2021-06-15
T1-175 Dėl pritarimo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos ikimokyklinio ugdymo programai2021-06-15
T1-177 Dėl pavadinimų suteikimo Šilalės miesto aikštėms, skverui ir parkui2021-06-15
T1-178 Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus ir dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T1-109 „Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus“ pripažinimo netekusiu galios2021-06-15
T1-176 Dėl Apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
T1-179 Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2014 metams2021-06-15
T1-180 Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą už 2012 metus2021-06-15
T1-181 Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
T1-182 Dėl viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro pareigybių sąrašo patvirtinimo2021-06-15
T1-183 Dėl viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros patvirtinimo2021-06-15
T1-184 Dėl viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro pareigybių sąrašo patvirtinimo2021-06-15
T1-185 Dėl viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros patvirtinimo2021-06-15
T1-186 Dėl viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos pareigybių sąrašo patvirtinimo2021-06-15
T1-187 Dėl viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos valdymo struktūros patvirtinimo2021-06-15
T1-188 Dėl viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos pareigybių sąrašo patvirtinimo2021-06-15
T1-189 Dėl viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos valdymo struktūros patvirtinimo2021-06-15
T1-190 Dėl viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos pareigybių sąrašo patvirtinimo2021-06-15
T1-191 Dėl viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos valdymo struktūros patvirtinimo2021-06-15
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 27 posėdžio sprendimų sąrašas2021-06-15
Rajono savivaldybės tarybos 27 posėdžio protokolas2021-06-15
T1-144 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T1-183 patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo2021-06-15
T1-145 Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatų pakeitimo2021-06-15
T1-146 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės kontrolieriaus 2012 metų veiklos ataskaitai2021-06-15
T1-147 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T1-34 patvirtinto Savivaldybės 2013 metų biudžeto pakeitimo2021-06-15
T1-148 Dėl 2014 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo2021-06-15
T1-149 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ kreditinės linijos grąžinimo termino pratęsimo2021-06-15
T1-150 Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos 2012 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos tvirtinimo2021-06-15
T1-151 Dėl Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos filialo – daugiafunkcio centro steigimo ir Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos nuostatų tvirtinimo2021-06-15
T1-152 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios2021-06-15
T1-153 Dėl 2014-2017 metais planuojamų vertinti Šilalės rajono bendrojo ugdymo mokyklų sąrašo patvirtinimo2021-06-15
T1-154 Dėl pritarimo UAB „Šilalės šilumos tinklai“ ekonomaizerio pirkimui2021-06-15
T1-155 Dėl pavedimo Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijai2021-06-15
T1-156 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-306 „Dėl leidimo rengti paraišką „Iždonų kultūros namų pastato remontas ir teritorijų pritaikymas bendruomenių poreikiams“ pakeitimo2021-06-15
T1-157 Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai rengti ir teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“2021-06-15
T1-158 Dėl Gamtinio karkaso lokalizavimo ir ūkinės veiklos apribojimų, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo specialiojo plano koncepcijos tvirtinimo2021-06-15
T1-159 Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę 2013 m.2021-06-15
T1-160 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ įstatinio kapitalo mažinimo2021-06-15
T1-161 Dėl valstybės turto nurašymo ir likvidavimo2021-06-15
T1-162 Dėl patalpų, suteiktų panaudos pagrindais Šiauduvos kaimo bendruomenei, patikslinimo2021-06-15
T1-163 Dėl Šilalės rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano patikslinimo (atnaujinimo)2021-06-15
T1-164 Dėl ilgalaikio materialiojo turto, esančio Šilalės r. sav., Požerės k., Ežero g. 202021-06-15
T1-165 Dėl Atstovavimo Šilalės rajono savivaldybei daugiabučių namų savininkų (bendraturčių) susirinkimuose tvarkos aprašo patvirtinimo2021-06-15
T1-166 Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą2021-06-15
T1-167 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-63 pripažinimo netekusiu galios2021-06-15
T1-168 Dėl 2012 m. spalio 4 d. Savivaldybės turto panaudos sutarties Nr. V7-5/2012-10-25 Nr. B6-142(T) patikslinimo2021-06-15
T1-169 Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems faktinių išlaidų maksimalių dydžių nustatymo2021-06-15
T1-170 Dėl tyliųjų zonų nustatymo Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje2021-06-15
T1-171 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T1-111 „Dėl delegavimo į Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės valdybą“ pripažinimo netekusiu galios2021-06-15
T1-172 Dėl pavedimo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijai2021-06-15