Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. DĮV-1221 (5.1.E) „Dėl lėšų skyrimo“ pakeitimo