Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8760/0005:0205), esančio Šilalės mieste, Žemaitės g. 2, žemės naudojimo būdo keitimo